วิทยาศาสตร์พบ ‘สัตว์ปีก’ ก็ต้องใช้ตัวช่วยในการหาอาหารและหาคู่นะ สิ่งนั้นคืออะไร เพราะอะไร ไปดูกัน น่าสนใจมาก

นักวิจัยของ Lund University ได้ค้นพบถึงปัญหาการมองเห็นของไก่และนก ในการเลือกหาอาหารและคู่ของมัน นักวิจัยได้สังเกตการที่นกบินมาจิกลูกเบอร์รี่กินที่สวนหลังบ้านของเขา เขาพบว่าบางวันพวกมันก็จะจิกลูกเบอร์รี่ที่ไม่สุกกิน บางวันมันก็จะจิกลูกที่สุกกินและทะเลาะกันเอง เขาจึงเกิดความสงสัย ว่าอะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พวกมันมองเห็นสีของลูกเบอร์รี่ที่แตกต่างกัน

123RF

จึงได้นำลูกเจี๊ยบมาทดลอง โดยการนำพวกมันมาอยู่ในตู้เล็กๆ ก่อนจะปล่อยออกมาให้เลือกกรวยที่ใส่อาหาร โดยมีกรวยใส่อาหาร 2 อัน สีเหลืองและสีส้มและเปิดไฟสีขาว จากนั้นก็ปล่อยลูกเจี๊ยบออกมา ปรากฏว่าลูกเจี๊ยบเลือกกรวยสีส้มที่มีอาหารอยู่ในนั้น และทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปลี่ยนไฟเป็นสีแดง ปรากฏว่าลูกเจี๊ยบได้เลือกกรวยใส่อาหารสีเหลืองที่ไม่มีอาหารอยู่ในนั้น  ทำให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของนกในการเลือกหาอาหารและการหาคู่ของพวกมันนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแสงที่อยู่โดยรอบของมันนั่นเอง เพราะในการมองเห็นของพวกมันไม่สามารถจดจำพวกเดียวกันเองได้ พวกมันจึงใช้สีในการจดจำพวกเดียวกันเองเท่านั้น หากแสงโดยรอบเปลี่ยนไป ก็จะส่งผลต่อการมองเห็นของมันด้วย

 

ที่มา : sciencedaily.com
เรียบเรียง : Spokedark.TV

COMMENTS