‘LightLine’ ไฟสัญญาณเตือนสำหรับคนที่ชอบก้มหน้าเล่นมือถือขณะจะข้ามถนน เห็นชัดตลอด 24 ชม. มันทำงานยังไงมาดู!

ปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนผิดที่ผิดเวลา คงเป็นเรื่องที่หลายคนต้องเคยเจอะเจอกันมาบ้าง ทั้งการก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนขณะเดิน จนเผลอไปชนคนอื่น และอาจเป็นอันตรายมากกว่านั้น หากเดินข้ามถนนโดยไม่มองสองข้างทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตได้ ลองไปดูวิธีแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่ออกแบบสัญญาณไฟ LightLine เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนขณะข้ามถนนโดยเฉพาะกันดีกว่า

LightLine คือสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ ในรูปแบบไฟ LED ที่ฝังอยู่บริเวณทางข้ามแยกต่างๆ ของเมือง Bodegraven ในประเทศเนเธอร์แลนด์ LightLine จะทำหน้าที่เตือนพร้อมกับสัญญาณไฟจราจรข้างทาง เพื่อให้ผู้ที่ก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟนได้ทราบว่า ขณะนี้สถานะของไฟอยู่ที่สีอะไร ซึ่งไฟสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบของการกะพริบเตือน และส่งสัญญาณเสียงไปพร้อมกัน โดยไฟจะแสดงผลอย่างชัดเจนทั้งตอนกลางวันและกลางคืน

Kees Oskam นายกเทศมนตรีประจำเมือง Bodegraven ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เชื่อมั่นว่าสัญญาณไฟ LightLine จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้สมาร์ทโฟนขณะข้ามถนนให้น้อยลง โดยในช่วงแรก LightLine จะถูกติดตั้งบริเวณแยกที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาก่อน และจะเร่งติดตั้งสัญญาณไฟให้ครบทั่วทุกแยกของเมือง

นับเป็นอีกครั้งที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา แต่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ยังไงเราก็ควรเลือกใช้เทคโนโลยีในที่ที่ควรใช้ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเรา

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS