ศิลปะจากเศษแก้ว! ตำนาน ‘โมเสก’ เทคนิคการสร้างงานศิลปะที่มีตำนานยาวนานนับพันปี

งานภาพโมเสก คืองานศิลปะที่มีวิธีสร้างสรรค์ลวดลายโดยชิ้นวัสดุเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วย แก้ว เซรามิก หรือกระเบื้องชิ้นเล็ก ๆ ปะติดปะต่อกับยางไม้และซีเมนต์เหลวเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นภาพ เป็นงานศิลปะที่นิยมทำกันมากในสมัยโบราณ โดยนิยมทำเพื่อประดับในอาคารที่อยู่อาศัยหรือมหาวิหารต่าง ๆ มีการสร้างงานภาพโมเสกมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จนมาถึงยุคของชาวโรมัน และยุคกลางของจักรวรรดิไบแซนไทน์ตามลำดับ

WIKIPEDIA PD

เมื่อพูดถึงงานภาพโมเสก ต้องกล่าวว่าในช่วงยุคกลางของยุโรป มีการทำอย่างแพร่หลายในหลายอารยธรรม ที่สามารถพบได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนังไปจนถึงทางเท้า มีการสร้างภาพงานโมเสกในเชิงศิลปะ และงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในช่วงที่จักรวรรดิไบแซนไทน์รุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 6 – 15 ที่ได้มีการสร้างงานภาพโมเสกตกแต่งภายในมหาวิหารต่าง ๆ โดยเป็นภาพของบุคคลสำคัญ ๆ เช่นเหล่าบรรดาจักรพรรดิผู้ครองแผ่นดิน นักปราชญ์ แม่ทัพคนสำคัญ และเหล่าบรรดาผู้นำทางศาสนา ไปจนถึงภาพบอกเหล่าเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

WIKIPEDIA PD

งานภาพโมเสกไม่ได้แพร่หลายแค่เพียงในทวีปยุโรปเท่านั้น หลายอารยธรรมโบราณในดินแดนตะวันออกกลาง ก็มีหลักฐานปรากฏมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในซีเรียหรืออียิปต์ ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างภาพโมเสกมาตั้งแต่สมัยยุคจักรวรรดิโรมันยังรุ่งเรืองมาจนถึงช่วงต้นยุคกลาง ยกตัวอย่างเช่น ราชวงศ์อุมัยยะที่เคยปกตรองดินแดนแถบตะวันออกกลาง ก็มีการสร้างภาพศิลปะโมเสกบอกเล่าวัฒนธรรมความเชื่อของชาวมุสลิมให้เป็นที่ปรากฏแก่คนรุ่นหลังอีกด้วย

WIKIPEDIA PD

งานสร้างภาพโมเสกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถึงช่วงศตวรรษที่ 19 มีศิลปินจำนวนมากที่นิยมสร้างงานศิลปะประเภทนี้ เช่น เอ็ดเวิร์ด เบิร์น โจนส์ ที่ได้สร้างงานภาพโมเสกในวิหาร St. Paul’s Within the Wall ในกรุงโรม นอกจากนี้ ยังมีการสร้างงานศิลป์ภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Cathedral Basilica of Saint Louis ที่เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ของสหรัฐ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการสร้างภาพโมเสกในในสถานีรถไฟใต้ดิน Museum of Natural History ในเมืองนิวยอร์ค ของสหรัฐฯ อีกด้วย

WIKIPEDIA CC Ввласенко

เรียกได้ว่างานภาพโมเสกนั้นเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS