‘Motiv K14’ ปืนซุ่มยิงสัญชาติเกาหลีที่เป็นอาวุธลับของหน่วยทหารราบ นี่คือสเปกของมัน

“Motiv K14” สไนเปอร์ไรเฟิลที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท “S&T Motiv” จากเกาหลีใต้ ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2011 หลังจากทางกองทัพเกาหลีใต้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของพลซุ่มยิงในการสนับสนุนปฏิบัติการของหน่วยทหารราบ จึงได้ทำการมอบหมายให้บริษัท S&T Motiv ที่ผลิตปืนไรเฟิลจู่โจมให้กับทางกองทัพไปพัฒนาขึ้นมาจนได้สไนเปอร์ไรเฟิล Motiv K14 ขึ้นมา

WIKIPEDIA CC REPUBLIC OF KOREA ARMED FORCES

Motiv K14 เหมือนเป็นการผสมเข้าด้วยกันระหว่างไรเฟิลแบบจู่โจมกับสไนเปอร์ไรเฟิล โดยตัวปืนจะมีรางปืนที่ทำออกมาคล้ายกับไรเฟิลจู่โจมแต่บริเวณส่วนระบบยิงจะเป็นแบบสไนเปอร์ไรเฟิลแบบเต็มตัว ตัวปืนมีน้ำหนัก 5.5 กก. ใช้กระสุน 7.62×51 มม. บรรจุกระสุนผ่านแม็กกาซีนมาตรฐาน 5 นัด (แม็กกาซีนเสริม 10 นัด) การยิงใช้ระบบ Bolt Action ระยะหวังผล 800 ม. สามารถติดตั้งกล้องเล็งระยะไกลและสามารติดตั้งขาตั้งเสริมได้

WIKIPEDIA CC MZTOURIST

Motiv K14 มีข้อดีอยู่ตรงที่มีแรงดีดที่น้อยทำให้สามารถยิงซ้ำเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน Motiv K14 ใช้ประจำการเป็นปืนมาตรฐานสำหรับพลซุ่มยิงของกองทัพเกาหลี โดยเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี 2012 และถือว่าเป็นปืนที่กลายมาเป็นอาวุธชิ้้นสำคัญของการสนับสนุนหน่วยทหารราบในการซ้อมรบอยู่เสมอ

เรียบเรียง: SpokeDark.TV

COMMENTS