รู้จัก ‘มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์’ บิดาแห่งปากีสถาน ผู้แยกฮินดูและมุสลิมออกจากกัน

‘มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์’ (MUHAMMAD ALI JINNAH) บิดาแห่งชาติของชาวปากีสถานผู้นี้ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1876 ในยุคที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดีย ที่เมืองการาจี บริติชอินเดีย (ประเทศปากีสถานในปัจจุบัน) บิดามารดามีอาชีพเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะมั่งคั่ง จินนาห์มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เขาเป็นลูกคนที่สอง ทุกคนในครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม

WIKIPEDIA PD

ชีวิตในวัยเด็กของ ‘มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์’ เขาพักอาศัยอยู่กับป้าที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เนื่องจากต้องเรียนชั้นประถมศึกษาที่นั่น ก่อนจะย้ายกลับไปที่เมืองการาจีเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา จินนาห์สนใจเรื่องกฎหมายเป็นอย่างมาก เขาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเลือกเรียนต่อในด้านกฏหมายเพื่อที่จบมาจะได้เป็นทนายความตามที่หวังไว้

ต่อมาในปี ค.ศ. 1892 จินนาห์ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมาย Lincoln’s Inn กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังเรียนจบก็เดินทางกลับอินเดียทันที โดยจินนาห์ได้เป็นทนายฝึกหัดที่ศาลสูงแห่งเมืองมุมไบอยู่ 3 ปี หลังจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสจาก ‘จอห์น โมลส์เวิร์ธ แมคเพอร์สัน’ (John Molesworth MacPherson) เจ้ากรมรัฐธรรมนูญแห่งศาลสูงมุมไบ ให้เข้ารับตำแหน่งทนายในสภาสูง และด้วยความรู้ความสามารถที่มี ทำให้ในที่สุดจินนาห์ก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้พิพากษาแห่งศาลสูงมุมไบ

หลังจากนั้นอาชีพการงานของจินนาห์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานของสหภาพไปรษณีย์อินเดีย นอกจากนั้นเขายังมีบทบาทสำคัญในการร่างกฎหมายให้กับสหภาพแรงงาน โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า ‘ค่าครองชีพต้องสัมพันธ์กับรายได้’ ซึ่งทางสหภาพแรงงานอินเดียเองก็ได้ใช้กฎหมายนี้เรื่อยมา และเขายังเป็นประธานพรรคสันนิบาตมุสลิมอีกด้วย

WIKIPEDIA PD

ต่อมาในปี ค.ศ. 1904 จินนาห์ได้เริ่มชิมลางการเมือง เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคองเกรสแห่งอินเดีย และเขาคือหนึ่งในผู้นำที่ร่วมมือกับ ‘มหาตมะ คานธี’ และ ‘ชวาหะร์ลาล เนห์รู’ นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมอังกฤษจนอินเดียได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947

หลังจากอินเดียได้รับเอกราช จินนาห์ต้องการแยกผู้นับถือศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาฮินดูออกจากกัน เนื่องจากในอดีตผู้คนที่นับถือศาสนาทั้งสองนี้ มีเรื่องให้ขัดแย้งถึงขั้นมีเหตุนองเลือดกันบ่อยครั้ง จินนาห์เกรงว่าชาวมุสลิมจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับชาวฮินดูซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างสันติสุข เขาจึงต้องการให้ชาวมุสลิมแยกประเทศกับชาวฮินดู ซึ่งแนวคิดนี้ ‘มหาตมะ คานธี’ ไม่เห็นด้วย ทำให้ทั้งคู่ต้องมีเรื่องถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ในท้ายที่สุด ก่อนที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษจะถอนกำลังและคืนอำนาจแบบเบ็ดเสร็จให้กับอินเดีย ‘ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบ็ตเทน’ (Lord Louis Mountbatten) ข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำอินเดียในขณะนั้น ตัดสินใจให้ชาวมุสลิมแยกประเทศกับชาวฮินดู และให้ตั้งชื่อประเทศใหม่นี้ว่า ‘ประเทศปากีสถาน’

WIKIPEDIA PD

ปากีสถานแยกออกจากอินเดียในปี ค.ศ. 1947 ปีเดียวกับที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ มีการแต่งตั้งให้ ‘มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์’ เป็นผู้นำประเทศคนแรก โดยประเทศปากีสถานยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ‘ปากีสถานตะวันตก’ และ ‘ปากีสถานตะวันออก’ โดยมีอินเดียคั่นกลาง ปากีสถานทั้งสองส่วนนี้มีระยะทางห่างกันถึง 1,600 กิโลเมตร และในเวลาต่อมาปากีสถานตะวันออกก็ประกาศเอกราช แยกตัวเองไปเป็นประเทศใหม่ เรียกชื่อประเทศนั้นว่า ‘ประเทศบังกลาเทศ’ นั่นเอง

‘มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์’ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1948 ด้วยวัย 71 ปี ผู้คนต่างขนานนามให้ว่าเขาคือ ‘บิดาแห่งปากีสถาน’ ผู้แยกดินแดนระหว่างสองศาสนาที่มิอาจลืม

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS