10 ความเป็นมาของ ‘ธงชาติ’ จากประเทศต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (ตอนที่ 1)

‘ธงชาติ’ คือธงที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งธงชาติของแต่ละประเทศก็มีความหมายและมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน ในส่วนของเรื่องราวที่เรานำมาเสนอวันนี้นั้น คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของธงชาติในแต่ละประเทศ ซึ่งบอกเลยว่าที่มาของธงชาติจากประเทศเหล่านี้ไม่ธรรมดาและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อต่างๆ มากมาย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติได้อย่างแท้จริง!

10. ประเทศฝรั่งเศส

ธงชาติของประเทศฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นธงต้นแบบที่หลายๆ ประเทศนำมาดัดแปลงเป็นธงชาติของตนเอง เริ่มใช้ครั้งแรกในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1789 ซึ่งในขณะนั้นธงสามสีผืนนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงชัยชนะจากการล้มล้างผู้มีอิทธิพลชนชั้นสูงทั้งหลายที่มีอำนาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งความหมายของสีทั้งสามนั้นก็คือ สีขาว หมายถึง เสรีภาพ สีน้ำเงิน หมายถึง ความเสมอภาค และสีแดง หมายถึง ความเป็นพี่น้อง สีทั้งสามนี้เรียงกันตามแนวตั้ง แต่ละริ้วมีความกว้างเท่ากัน เปรียบเสมือนความเท่าเทียมกันของคนในชาตินั่นเอง

WIKIPEDIA CC @ANOMIE

9. ประเทศเนเธอร์แลนด์

ธงชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นธงสามสีผืนแรกและเป็นธงชาติที่เก่าแก่อันดับต้นๆ ชาติหนึ่งในโลก เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1572 ความหมายของสีแต่ละสีนั้นคือ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง ความศรัทธา สีน้ำเงิน หมายถึง ความซื่อสัตย์ เรียงกันตามแนวนอน ในสมัยก่อนนั้นแต่เดิมธงชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสีส้ม สีขาว และสีน้ำเงิน แต่สีส้มดูยากเพราะคล้ายกับสีเหลืองและซีดง่ายจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นในปัจจุบัน

WIKIPEDIA @ZSCOUT370

8. รัฐปาเลสไตน์

ธงชาติของรัฐปาเลสไตน์ผืนนี้มีแรงบันดาลใจมาจากความขัดแย้งจนนำไปสู่การปฏิวัติอาหรับเพื่อต่อต้านจักรวรรดิออตโตมัน เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1964 ธงผืนนี้มีลักษณะเป็นธงสามสี สีดำ หมายถึง การสู้รบ สีขาว หมายถึง การกระทำ และสีเขียว หมายถึง ทุ่งหญ้า สีทั้งสามแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากันทุกแถบ และมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสีแดงคาดอยู่ที่ด้านคันธง อันหมายถึง ดาบ ลักษณะของธงปาเลสไตน์มีความคล้ายคลึงกับธงชาติของประเทศจอร์แดนเป็นอย่างมาก ต่างกันแค่ที่ว่าธงของปาเลสไตน์ไม่มีดาวดวงสีขาวที่แถบสามเหลี่ยมสีแดงเท่านั้นเอง

WIKIPEDIA CC @ECLECTICARKIE

7. ประเทศเกาหลีใต้

ธงชาติเกาหลีใต้ มีชื่อเรียกว่า ‘แทกึกกี’ ถูกประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1883 ธงผืนนี้ออกแบบโดย Bak Yeong-Hyo ทูตเกาหลีที่เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในสมัยนั้นเกาหลีถูกญี่ปุ่นรุกรานอย่างหนัก ธงผืนนี้จึงเปรียบเสมือนการแสดงความเป็นเอกราชให้ญี่ปุ่นได้เห็นว่า ชาวเกาหลีต้องการอิสรภาพและรักประเทศชาติของตนมากเพียงใด ซึ่งความหมายของธงก็คือ วงกลม 2 สีตรงกลางผืนธงชาติ เรียกว่า ‘แทกึก’ สีแดง คือ หยิน สีน้ำเงิน คือ หยาง อันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจักรวาล ส่วนสัญลักษณ์ 3 ขีด ที่ล้อมธงไว้ทั้ง 4 ด้าน หมายถึง สวรรค์ โลก พระอาทิตย์ และพระจันทร์ ส่วนพื้นธงสีขาวหมายถึงความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวเกาหลีนั่นเอง

WIKIPEDIA CC @REEPY1

6. ประเทศเวเนซุเอลา

ธงชาติของประเทศเวเนซุเอลา มีการใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1806 ในสมัยสงครามเพื่ออิสรภาพที่ชาวเวเนซุเอลาต้องการเป็นอิสระจากจักรวรรดิสเปน ออกแบบโดย Francisco de Miranda ลักษณะเป็นธงสามสีสามแถบในแนวนอน สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่งของแผ่นดิน สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้า และสีแดง หมายถึง เอกราชจากสเปน แต่เมื่อปี ค.ศ. 2006 ได้มีการเพิ่มดาวจำนวน 8 ดวงลงไปบนแถบสีน้ำเงิน เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรบุรุษของประเทศนามว่า Simón Bolívar ผู้เป็นแกนนำในการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้เป็นเอกราชจากจักรวรรดิสเปนนั่นเอง

WIKIPEDIA CC @TCFC2349

คลิ้กอ่าน: 10 ความเป็นมาของ ‘ธงชาติ’ จากประเทศต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (ภาคสอง)

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS