อ่านกันชัดๆ! หลัง กสทช. มีมติ ‘ห้ามโดรนที่ไม่ได้ลงทะเบียน’ ขึ้นบิน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีมติสั่งห้ามโดรนบินจนกว่าจะมาลงทะเบียน ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีผู้เข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ ดังนั้นวันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เราจึงได้สรุปรายละเอียดจากประกาศดังกล่าวมาฝาก

123RF

ก่อนอื่นลองมาดูสาเหตุที่ทาง กสทช. ต้องออกประกาศห้ามโดรนเถื่อนบินกันก่อน โดย รองเลขาธิการกสทช. เผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีการนำโดรนมาใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพียง 350 ลำ ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ห้ามโดรนที่ยัง “ไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นบินในประเทศไทย

2. วิธีการลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารลงทะเบียนโดรน
– บัตรประชาชนตัวจริง
– Serial Number โดรน
– ภาพถ่ายของเครื่องโดรน
– กรณีร้านค้าขายโดรน ให้แจงบัญชีโดรนที่มีในสต๊อก

สถานที่ลงทะเบียน
– สำนักงาน กสทช.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
– สำนักงาน กสทช.ภูมิภาค-จังหวัด
– สถานีตำรวจทั่วประเทศ
– สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

3. ในการบังคับหรือปล่อยโดรน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) พ.ศ. 2558 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

4. กำหนดให้เจ้าของโดรนดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค. 2560)

5. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

123RF

สำหรับประกาศเรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรายละเอียดดังนี้

– ในระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการบินเข้าไปในบริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในเขตพื้นที่รอบในรัศมี 19 กิโลเมตร

– หากพบผู้ใดทำการฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

 

COMMENTS