ยลโฉมมหาวิหาร ‘Notre-Dame de Paris’ สถาปัตยกรรมแบบกอธิคสุดวิจิตรแห่งฝรั่งเศส

มหาวิหารนอทร์-ดามแห่งปารีส (Notre-Dame de Paris) สร้างในปี 1160 โดย มอริส เดอ ซูว์ยี บิชอปแห่งกรุงปารีส ที่เห็นว่าโบสถ์ที่ตั้งอยู่เดิมไม่สมฐานะ จึงสั่งให้รื้อทิ้งไม่นานหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่ ตามตำนานกล่าวว่าบิชอปเห็นภาพลักษณ์ของมหาวิหารแห่งปารีสอันสวยงามจากความฝัน ท่านจึงรีบร่างแบบที่เห็นไว้บนทรายนอกโบสถ์เดิม ก่อนจะสร้างวิหารใหม่ก็ต้องรื้อบ้านเรือนผู้คนบริเวณนั้นออกไป และต้องสร้างถนนใหม่เพื่อจะได้สะดวกต่อการขนวัสดุก่อสร้างได้สะดวกมหาวิหารนอทร์-ดาม นับเป็นมหาวิหารแรกที่สร้างตามศิลปะแบบกอธิค

WIKIPEDIA CC PETER HASS

สถาปนิกสมัยกอธิคจะเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง เมื่อสร้างสูงขึ้นไปกำแพงก็ไม่สามารถรับน้ำหนักและแรงกดดันของกำแพงและหลังคาได้ ทำให้กำแพงโก่งออกและร้าว สถาปนิกจึงใช้วิธีแก้ด้วยการเติมกำแพงค้ำยันที่กางออกไปคล้ายปีกนกด้านนอกตัววิหาร เพื่อให้กำแพงค้ำยันนี้หนุนหรือค้ำกำแพงตัววิหารเอาไว้ เมื่อทำไปแล้วนอกจากจะมีประโยชน์ทางการใช้สอยแล้วยังกลายเป็นเครื่องตกแต่ง ที่ทำให้สิ่งก่อสร้างมีความสวยงามยิ่งขึ้น

WIKIPEDIA CC SHARON MOLLERUS

หลังจากสร้างเสร็จแล้ว มหาวิหารนอทร์-ดามแห่งปารีสก็กลายเป็นศาสนสถานของชาวคริสต์ในฝรั่งเศส และกลายเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของโลก

WIKIPEDIA CC MADHURANTAKAM

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS