เกร็ดความเชื่อต่างแดน! ‘โอกิโนะชิมะ’ เกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอาทิตย์อุทัย ที่เข้าได้ผู้ชาย ‘เปลือยกาย’ เท่านั้น

บนโลกใบนี้มีความเชื่อและลัทธิต่างๆ มากมาย ที่ยากจะอธิบายได้หมด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลที่ไม่ควรลบหลู่ อย่างเช่นเรื่องราวของเกาะศักดิ์สิทธิ์จากแดนอาทิตย์อุทัยอันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความเชื่อต่างๆ มากมาย ที่เรานำมาเสนอในวันนี้

GOOGLE MAP

‘เกาะโอกิโนะชิมะ’ (Okinoshima) เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka) ในภูมิภาคคิวชู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น เกาะแห่งนี้มีกฎเหล็กที่สำคัญหนึ่งข้อนั่นก็คือ ห้ามผู้หญิงเข้ามาในบริเวณพื้นที่เกาะเด็ดขาด! ผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเกาะได้ ต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้ามาเท่านั้น! ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ในช่วงศตวรรษที่ 4-9 เกาะโอกิโนะชิมะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมโบราณ เป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่เฉพาะของเหล่านักบวชในลัทธิชินโต และในสมัยศตวรรษที่ 17 ได้มีการสร้างศาลเจ้าโอกิสึ (Okitsu Shrine) ซึ่งเป็นเทพีแห่งท้องทะเล เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวประมงและนักเดินเรือที่ต้องสัญจรผ่านไปมาแถวนั้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย เกาะแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนศาสนสถานสำคัญ ที่มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นนั่นเอง

ส่วนเรื่องการสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้ามายังพื้นที่ของเกาะโอกิโนะชิมะนั้น เป็นความเชื่อมาแต่โบร่ำโบราณแล้วว่า เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ไร้มลทินใดๆ ซึ่งผู้หญิงทุกคนจะมีประจำเดือน อันเป็นของเสียที่ขับออกมาจากร่างกาย และเลือดประจำเดือนของผู้หญิงอาจทำให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มัวหมองและหมดความขลังลงไปได้ ส่วนผู้ชายทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของเกาะ ต้องงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ และต้องเปลือยกายลงไปชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำทะเลเสียก่อน จึงจะสามารถขึ้นเกาะได้

SHUTTERSTOCK

และเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา เกาะโอกิโนะชิมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO แต่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นและกลุ่มนักบวชลัทธิชินโตจากศาลเจ้า Munakata Taisha ผู้ทำหน้าที่ดูแลเกาะแห่งนี้ ยังคงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเกาะได้อย่างอิสระ เพราะเกรงว่าหากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามา ความศักดิ์สิทธิ์และประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานต้องถูกทำลายลงเป็นแน่ และแม้จะมีผู้สนใจอยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเกาะแห่งนี้มากเพียงใด แต่กลุ่มนักบวชผู้ดูแลเกาะยังคงยืนกรานว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ชายทุกคนที่เข้ามายังเกาะแห่งนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

เกาะโอกิโนะชิมะจะเปิดให้นักท่องเที่ยว (ผู้ชาย) เข้าชมได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นั่นก็คือในวันที่ 27 พฤษภาคม ของทุกปี จำกัดนักท่องเที่ยวที่จำนวน 200 คนต่อปี และให้เข้าชมพื้นที่ของเกาะได้คนละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น!

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS