มาดูเทคโนโลยีระบบขนส่งง่ายๆ ของฝรั่งเศสแก้ไขปัญหารถติด ที่ประหยัดและเร็วกว่าการสร้างสะพานหรือรถไฟฟ้าเสียอีก

การแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศฝรั่งเศสที่ทั้งประหยัดเวลาและต้นทุนในการสร้าง ง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยม

บ้าไปแล้ว! แมลงสาบเคลื่อนที่ได้เร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่แค่หนึ่งใน 5 ความสามารถที่จะทำให้ ‘แมลงสาบ’ ครองโลก

ข้อเท็จจริงที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเมื่อโลกล่มสลาย สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่จะเหลือรอดเป็นชนิดสุดท้าย