บ้าไปแล้ว! แมลงสาบเคลื่อนที่ได้เร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่แค่หนึ่งใน 5 ความสามารถที่จะทำให้ ‘แมลงสาบ’ ครองโลก

ข้อเท็จจริงที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเมื่อโลกล่มสลาย สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่จะเหลือรอดเป็นชนิดสุดท้าย