รู้หรือไม่! ‘ปาปิรัส’ พืชสารพัดประโยชน์ของชาวอียิปต์ นอกจากทำกระดาษยังทำอย่างอื่นได้ด้วย ดู

“ปาปิรัส” นอกจากจะถูกนำมาใช้ในการทำกระดาษสำหรับจดบันทึกของชาวอียิปต์แล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างจนสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวอียิปต์ในยุคโบราณอย่างแท้จริง

WIKIPEDIA PD

นอกจากการนำมาทำกระดาษ ปาริรัสนั้นยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาของชาวอียิปต์โบราณ โดยปรากฎให้เห็นในภาพสลักที่ผนังของสุสานที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยภาพที่วาดนั้นจะเป็นภาพของคนสองคนถอนกอปาปิรัสขึ้นแล้วสะบัดเหนือหัวเป็นการถวายความเคารพให้กับเทพีฮาธอร์ เพราะเสียงจากการสะบัดต้นกกนั้นจะคล้ายกับเครื่องดนตรีที่เล่นในวิหาร

WIKIPEDIA PD

นอกจากการเป็นกระดาษแล้ว ชาวอียิปต์ใช้ปาปิรัสในการทำเครื่องใช้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น รองเท้าแตะ เรือ ใบเรือ ซึ่งจะนำมาตากแห้งให้เหนียวก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นสิ่งต่างๆ แต่ที่ดูเหนือความคาดหมายที่สุดก็การเอารากปาปิรัสที่อยู่ในน้ำมาย่างกินแกล้มกับเบียร์ เรียกได้ว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์จริงๆ

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS