เมืองแห่งมลพิษ! ‘พิเชอร์’ เมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่สะสมมลพิษจนกลายเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในสหรัฐฯ

เรื่องราวของเมืองร้างที่เดิมที่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนและสร้างเงินได้มหาศาล แต่ปัจจุบันมันได้เปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือ ที่แม้แต่สิ่งมีชีวิตใดๆ ไม่อาจอยูุ่ได้ เนื่องจากสารพิษสะสมในประมาณมากจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่เปลี่ยนขุมทองคำให้กลายเป็นที่ที่ใครก็ไม่อยากได้

YOUTUBE @DRONE DUDE

พิเชอร์ (Picher) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตออตตาวา รัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญคือ “ตะกั่วและสังกะสี” ทำให้เกิดเหมืองแร่ขึ้น เพียงไม่นานเมืองพิเชอร์ก็กลายเป็นเมืองที่ผลิตแร่ทั้งสองชนิดได้มากที่สุดในสหรัฐฯ และสร้างรายได้มากถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 1917-1947 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตจำนวนตะกั่วและสังกะสีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผลิตอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย

ตลอดหลายสิบปีที่ทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เมืองพิเชอร์ก็เริ่มประสบปัญหาน้ำและดินมีประมาณสารพิษและโลหะปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จนเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้เขามาตรวจสอบในปี 1980 เพิื่อออกมาตการควบคุมและกำจัดสารพิษปนเปื้อนเหล่านี้

จนกระทั่งปี 1996 ผู้ป่วยเด็กในเมืองพิเชอร์ถึง 1 ใน 3 ตรวจพบว่าพวกเขามีปริมาณสารตะกั่วที่ส่งผลต่อระบบประสาทในประมาณมาก ร่วมถึงประชาชนเริ่มมีอาการเจ็บป่วย เนื่องจากได้รับการสะสมสารปนเปื้อนที่อยู่ในดิน น้ำและอากาศมาตลอดหลายปี

YOUTUBE @DRONE DUDE

ในปี 2006 รัฐบาลประกาศให้ประชาชนอพยพจากเมืองแห่งพิษแห่งนี้อย่างเร่งด่วน เพราะเมืองแห่งนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกแล้ว แต่ก็มีคนที่ยังหวงแหนบ้านเกิดและอาศัยอยู่ต่อโดยไม่เชื่อฟังคำเตือน ซึ่งก็อยู่ไปได้อีกเพียงไม่กี่ปีก็ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่ตามมา

YOUTUBE@DRONE DUDE

ท้ายที่สุดเมืองพิเชอร์ก็กลายเป็นเมืองร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่อีกต่อไป จากการสำรวจเมื่อปี 2015 ไม่มีใครอยู่ในเมืองแห่งนี้อีกแล้ว ด้วยปริมาณสารพิษที่สูงเกินที่จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้ ปัจจุบันหลงเหลือไว้เพียงเศษกองขยะจากการขุดเหมืองแร่ขนาดเท่าภูเขาหลายสิบลูก ปริมาณกว่า 36 ล้านตัน

123RF

จุดจบของเมืองทำเงินที่กลายเป็นเมืองที่ปนเปื้อนสารพิษมากที่สุดในสหรัฐฯ แถมยังนำมาซึ่งโรคเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตของประชาชนในเมือง หนึ่งในบทเรียนที่สำคัญของเมืองแห่งทรัพยากรที่ล้มเหลวที่เห็นค่าของเงินมากกว่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่เปรียบได้กับทองคำที่ไม่มีใครต้องการ!

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS