มหันตภัยจากมนุษย์! 10 เรื่องจริงเกี่ยวกับมลพิษจากขยะพลาสติก ที่จะทำให้เราต้องเปลี่ยนวิถีการบริโภค

พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอน ขยะพลาสติกเพิ่มปริมาณจำนวนมหาศาลขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างมากมาย นี่คือเรื่องจริงเกี่ยวกับมลพิษของขยะพลาสติกที่จะทำทำให้เราต้องทบทวนวิถีการบริโภคกันใหม่

123RF

1. ปริมาณการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่ามันเพิ่มขึ้นจากสองล้านตันในปี ค.ศ. 1950 กลายเป็น 380 ล้านตันในปี ค.ศ. 2015 และคาดว่าจะกลายเป็น 34,000 ล้านตันในปี ค.ศ. 2050

2. ประเทศที่รีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลกคือเยอรมนีโดยคิดเป็น 56% ของขยะที่ผลิตออกมา ตามมาด้วยออสเตรียที่ 53% และอันดับสามร่วมคือเกาหลีใต้และเวลส์ที่ 53%

123RF

3. ทั่วทั้งโลกมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างปลาโลมา วาฬ แมวน้ำ สิงโตทะเลตายเพราะมลพิษจากพลาสติกปีละกว่า 100,000 ตัว ขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ ทำให้สัตว์เหล่านี้เข้าใจผิดคิดว่ามันคืออาหารและรับประทานเข้าไป

4. หลอดพลาสติกจำนวนกว่า 500 ล้านชิ้นถูกใช้ในแต่ละวัน เป็นขยะที่พบตามชายหาดมากที่สุด และแก้วพลาสติกต้องใช้เวลา 50-80 ปีในการย่อยสลาย

WIKIPEDIA CC HORIA VARLAN

5. พลังงานที่ใช้ในการรีไซเคิลขยะนั้นน้อยกว่าพลังงงานที่ใช้ไปในเตาเผาขยะ ดังนั้นการรีไซเคิลขยะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการประหยัดพลังงาน

6. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณขยะพลาสติกสูงที่สุดในโลก และ 60% ของขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลปีละ 8 ล้านตันมาจาก จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและประเทศไทยรวมกัน โดยประเทศไทยมีอัตราใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ยคนละ 15.5 กิโลกรัมต่อปี

123RF

7. จำนวน 40% ของพลาสติกนั้นผลิตเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอันดับที่สาม กระบวนการในการผลิตขวดน้ำดื่มนั้นต้องใช้ปริมาณน้ำมากกว่าน้ำที่บรรจุในขวดเสียอีก

8. จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่าคนเรากินไมโครพลาสติกถึงห้าหมื่นอนุภาคและหายใจเอาไมโครพลาสติกจำนวนพอๆ กันเข้าสู่ร่างกายในแต่ละปี ซึ่งเราสามารถพบไมโครพลาสติกได้ในอาหารและน้ำดื่มที่เราบริโภคเข้าไป

123RF

9. การรีไซเคิลพลาสติกเป็นเรื่องที่ดีต่อโลกอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนขยะพลาสติกที่มากมายมหาศาลทั้งที่อยู่ในน้ำ ถูกฝังกลบหรืออยู่บนพื้นนั้นก็เป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการรีไซเคิลอย่างเดียว การลดการสร้างขยะพลาสติกจึงเป็นเรื่องที่ยั่งยืนกว่า

10. ขยะที่ลอยอยู่ตามทะเลจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้มารวมตัวกันจนกลายเป็นแพขยะ ซึ่งแพขยะที่ใหญ่ที่สุดคือ “แพขยะใหญ่แปซิฟิก” มันมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS