ชมภาพความน่ารักของเจ้าชายจอร์จเสด็จไปโรงเรียนวันแรก สำนักพระราชวังอังกฤษเทียบสมัยเจ้าชายวิลเลียมให้ดู

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2017 เวลา 8:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าชายวิลเลียมทรงขับรถยนต์พระที่นั่งพาเจ้าชายจอร์จ พระโอรสพระชันษา 4 ปี ไปส่งยังโรงเรียนโธมัส แบตเทอร์ซีด้วยพระองค์เอง โรงเรียนนี้เป็นโรงเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากพระตำหนักเคนซิงตันประมาณ 20 นาที

เจ้าชายวิลเลียมกล่าวว่า พระองค์และเจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงเลือกโรงเรียนแห่งนี้ด้วยพระองค์เอง โดยสมัครเข้าเรียนด้วยชื่อ เด็กชายจอร์จ เคมบริดจ์ และเลือกหลักสูตรสามัญควบคู่กับหลักสูตร ‘เสริมสร้างความเข้าใจโลก’ ให้พระโอรส เจ้าชายวิลเลียมทรงตรัสว่าต้องการให้เจ้าชายจอร์จได้เรียนรู้วิถีชีวิตอย่างคนทั่วไปที่สุด และกล่าวเสียดายว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนไม่ได้มาส่งเข้าเรียนด้วยพระองค์เองเพราะประชวร

สำนักพระราชวังอังกฤษ ได้เผยแพร่รูปถ่ายของการเสด็จเข้าเรียนครั้งแรกของเจ้าชายจอร์จ เทียบกับสมัยที่เจ้าชายวิลเลียมยังทรงพระเยาว์ สร้างความปลาบปลื้มให้กับราษฎรอังกฤษและประชาชนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามชีวิตของเจ้าชายน้อยองค์นี้

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS