นักวิทย์ค้นพบสถานะใหม่ของ ‘น้ำ’ ที่อาจทำให้น้ำไม่ได้มีแค่ 3 สถานะอย่างที่เราเคยเรียนมา แล้วจะเรียกมันว่าอะไร? ดูเลย

สิ่งที่เราถูกสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถานะของน้ำก็คือ น้ำจะมี 3 สถานะคือ ของเหลว ของแข็งเมื่อมันกลายเป็นน้ำแข็ง และก๊าซเมื่อน้ำกลายเป็นไอน้ำ แต่ต่อไปนี้คำตอบนี้อาจจะไม่ถูกเสมอไป เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าน้ำอาจมีอีกหนึ่งสถานะ

123RF

กึ่งแข็งกึ่งเหลว คือสถานะใหม่ของน้ำที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบขึ้น ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จาก 2 ประเทศคือประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น วิธีการทดลองนี้คือจะใช้เครื่องมือที่ชื่อ Sum Frequency Generation Spectroscopy ยิงแสงลงไปบนก้อนน้ำแข็งและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การทดลองในครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณผิวน้ำที่ยิงแสงลงไปนั้นเกิดจะเกิดเป็นชั้นบางๆ ขึ้นมา ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของโมเลกุล H₂O โดยนักวิทยาศาสตร์เรียกชั้นบางๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณก้อนน้ำแข็งนี้ว่า Quasi Liquid Layer

Quasi Liquid Layer มีลักษณะที่ไม่ใช่ทั้งของแข็งและของเหลว ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของโมเลกุล H₂O ที่ซ้อนกันเป็นสองชั้น เมื่อทำการทดลองโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำลงประมาณ -38 องศาเซลเซียส น้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งและมีสถานะเป็นของแข็งเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเรื่อยๆ น้ำแข็งก็จะเตรียมตัวละลายทีละชั้นซึ่งจะมีสถานะเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวนั่นเอง

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

 

COMMENTS