หัวหินประกาศ ‘เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว’ หลังพบหมาจรจัดไล่กัดชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลายราย

นับเป็นเหตุการณ์ในรอบ 20 ปี ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้องออกมาประกาศเป็นเขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว หลังจากที่มีรายงานว่ามีสุนัขจรจัดเพศเมียตัวหนึ่ง ไล่กัดชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนกัดสัตว์เลี้ยงในละแวกนั้นนับ 10 ตัว และเมื่อนำสุนัขจรจัดตัวนี้ไปตรวจก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าตกใจ เนื่องจากพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในสุนัขจรจัดเพศเมียตัวนี้

123RF

โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ได้ลงนามประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 30 วัน ให้พื้นที่ชุมชนชายทะเล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทิศเหนือจรดชุมชนวัดวังไกลกังวล ทิศใต้จรดชุมชนเขาพิทักษ์ ทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกจรดชุมชนตาลเดี่ยว โดยรัศมีในการประกาศมีจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุอยู่ที่ชุมชนพูลสุข เป็นรัศมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 กิโลเมตร

จากประกาศดังกล่าวจึงห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข และแมว หรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้า-ออก และเมื่อพบสุนัข และแมวที่ป่วย หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที รวมทั้งห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนัข และแมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวตาย ซึ่งเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ตามจุดต่างๆ ของเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่โดนสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดจำนวน 18 ตัว พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนที่พบเห็นสุนัขและแมวมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน หมายเลขโทรศัพท์ 081-3782320 และ 032-516551

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS