เช็ดด่วน! 12 สายการบิน ถูก ม.44 สั่งหยุดบิน เพราะไม่ผ่านการประเมิน ICAO

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดําเนินการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เนื่องจากในวันที่ 20- 27 ก.ย. จะมีการตรวจสอบมาตรฐานการบินของ ICAO แต่ยังพบว่ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิการบินและการทําการบินของไทย และความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านการบินของประเทศได้

123RF

ด้วยเหตุนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีอํานาจกําหนดข้อห้ามมิให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ ทําการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ม.ค.61

สำหรับสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากประกาศในครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 สายการบิน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ เส้นทางการบินไปต่างประเทศ ได้แก่

1. บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

Posted by Fly MJets on Tuesday, 14 March 2017

 

2. บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด

Posted by Fly Orient Thai on Thursday, 13 October 2016

 

3. บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด

Posted by Vietjet on Friday, 14 October 2016

 

4. บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด

Posted by Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI) | บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด on Thursday, 13 October 2016

 

5. บริษัท เจ็ท เอเชีย แอร์เวย์ จำกัด

Posted by Jet Asia Airways on Thursday, 24 July 2014

 

6. บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด

Posted by Bangkok Jets on Wednesday, 4 February 2015

 

7. บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด

Posted by Siam Land Flying on Friday, 18 March 2011

 

8. บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด

Posted by Asia Atlantic Airlines on Tuesday, 15 August 2017

 

9. บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด

Posted by Vip-Jets on Monday, 2 June 2014

 

10. บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด

Posted by Aviationthailand – จัดกรุ๊ปทัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายราคาพิเศษ on Tuesday, 18 March 2014

 

11. บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด

Posted by Advance Aviation Co.,Ltd on Wednesday, 9 January 2013

 

12. บริษัท สกาย วิว แอร์เวย์ จำกัด

Posted by R Airlines Operated by Skyview Airways on Thursday, 13 October 2016

 

สำหรับสายการบินที่ผ่านการตรวจสอบ และสามารถให้บริการได้ตามปกติในขณะนี้มี 9 สายการบิน ได้แก่

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Posted by Thai Airways on Thursday, 24 December 2015

 

2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Posted by Bangkok Airways on Wednesday, 16 September 2015

 

3. บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด

Posted by AirAsia on Saturday, 30 January 2016

 

4. บริษัท ไทย แอร์เอเชียเอ็กซ์ จำกัด

Posted by AirAsia on Saturday, 30 January 2016

 

5. บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

Posted by NokScoot on Thursday, 18 May 2017

 

6. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted by Nok Air on Wednesday, 5 July 2017

 

7. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

Posted by Thai Smile Airways on Thursday, 13 October 2016

 

8. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

Posted by Thai Lion Air on Monday, 18 May 2015

 

9. บริษัท สบายดี แอร์เวย์ส จำกัด

Posted by NewGen Airways on Thursday, 7 November 2013

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS