จะสุดยอดขนาดไหน เมื่อนักวิจัยคิดค้น ‘แขนกล’ ที่สามารถสั่งการได้เพียงแค่คิดเท่านั้น ทำได้ไง มาชมคลิป

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า สามารถคิดค้นแขนกลที่สั่งงานได้ด้วยความคิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยเป็นอัมพาต หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาทในอนาคต

1

นับเป็นครั้งแรกในโลกที่ประสบผลสำเร็จในการคิดค้นสร้าง แขนกล ที่เข้าถึงการควบคุมที่ซับซ้อนผ่านการใช้กระบวนการคิด โดยไม่ต้องสอดใส่เครื่องมือผ่านสมอง แต่ใช้วิธีการ Electroencephalography (EEG) คือ การบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองของผู้ใช้ ผ่านเทคโนโลยีในหมวกที่สวม จากนั้นจะแปลงความคิดในการดำเนินการโดยประมวลผลตามสัญญาณที่ส่งไปยังแขนกลดังกล่าวเพื่อควบคุม

จากการทดสอบกับคนที่มีร่างกายปกติ 8 คน พบว่ามีอัตราความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ 80 สำหรับการเคลื่ยนย้ายในระนาบเดียวกัน สำหรับการย้ายวัตถุขึ้นและลงจากชั้น มีอัตราความสำเร็จร้อยละ 70

นักวิจัยวางแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟซที่สั่งการโดยสมอง ที่ใช้สำหรับควบคุมขาเทียมเครื่องกล ที่ติดอยู่กับร่างกายมนุษย์ในผู้ที่เป็นอัมพาต และการผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบประสาท ในอนาคตต่อไป

ที่มา : twin-cities.umn.edu
เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS