ท้าทายทฤษฎีกำเนิดมนุษย์! นักวิจัยค้นพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ามนุษย์อาจมีต้นกำเนิดจากยุโรปไม่ใช่แอฟริกาอย่างที่เราเข้าใจ

WIKIPEDIA PD

เป็นเวลาหลายปีที่เราเชื่อกันว่า บรรพบุรุษของมนุษย์ที่แท้จริงนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา จากหลักฐานการค้นพบฟอสซิล “Sahelanthropus tchadensis” ที่มีอายุ 6-7 ล้านปี ในประเทศชาด การค้นพบในครั้งนั้นทำให้หลายคนลงความเห็นว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดในทวีปแอฟริกาอย่างแน่นอน

ทว่าแนวคิดนี้ดันไปขัดแย้งกับแนวคิดของนักโบราณคดีในยุโรป เมื่อประเทศในทวีปยุโรปก็มีการค้นพบฟอสซิลที่มีอายุหลายล้านปีเช่นกัน โดยฟอสซิลที่พบเป็นของ “Graecopithecus” ที่มีอายุมากถึง 7.2 ล้านปี ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการค้นพบฟอสซิลถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในประเทศกรีซ กับการค้นพบชิ้นช่วนของกรามล่างในปี 1994 และต่อมาในปี 2009 กับการค้นพบชิ้นส่วนฟันในประเทศบัลแกเรีย เพราะหากเปรียบเทียบอายุฟอสซิลที่พบในแอฟริกาและยุโรป จะพบว่าฟอสซิล Graecopithecus มีอายุที่มากกว่า จึงมีความเป็นไปได้ว่าต้นกำเนิดของมนุษย์ที่แท้จริง อาจเกิดขึ้นในยุโรปก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่แอฟริกา

อย่างไรก็ดีแม้ฟอสซิลที่พบในยุโรปจะมีอายุมากกว่าฟอสซิลที่ค้นพบในแอฟริกา แต่นักโบราณคดีก็ยังไม่สามารถยืนยันทฤษฎีต้นกำเนิดมนุษย์ในยุโรปได้ เนื่องจากยังขาดหลักฐานที่ใช้ยืนยันทฤษฎีดังกล่าวอีกหลายชิ้น โดยนักโบราณคดีกำลังใช้ความพยายามอย่างหนักในการขุดค้นหาฟอสซิลเพิ่มเติมในประเทศบัลแกเรีย ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 2 ของทวีปยุโรปที่มีการค้นพบชิ้นส่วนฟันในปี 2009 ซึ่งหากมีการค้นพบฟอสซิลเพิ่ม โดยเฉพาะชิ้นส่วนบริเวณกระดูกต้นขา หรือกระดูกเชิงกราน มันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและหักล้างทฤษฎีต้นกำเนิดมนุษย์ในแอฟริกาได้เป็นอย่างมาก

123RF

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS