ฉลาดเวอร์! เมื่อนกน้อยในเมืองใหญ่ ฝึกบินเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (คลิป)

YOUTUBE @Robert Moore

ถึงจะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่อให้มนุษย์ใช้งาน แต่ประตูอัตโนมัติก็สามารถถูกใช้โดยสัตว์แปลกๆ บางชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถใช้งานประตูแบบนี้ได้ อย่างเช่นเจ้านกตัวเล็กที่บินเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่ง และสามารถใช้กลไกของประตูอัตโนมัตินี้ ในการบินออกไปข้างนอกได้ด้วย

ขอบคุณวิดีโอจาก YOUTUBE @Robert Moore ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

COMMENTS