เมื่อ ‘โลมา’ อาจเป็นกุญแจให้คนตาบอดกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง เรามาดูว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร

123RF

‘คลื่นโซนาร์’ เป็นคลื่นความถี่สูงที่โลมาและค้างคาวใช้ในตรวจจับวัตถุที่เสียงสะท้อนกลับมา (Echolocation) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้นำแนวคิดเดียวกันนี้มาทดลองใช้กับผู้พิการทางสายตา และนี่อาจเป็นวิธีที่ช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้ทำการทดสอบโดยให้อาสาสมัครผู้ที่มีสายตาปกติและผู้พิการทางสายตาเข้าไปอยู่ในห้องเงียบๆ แล้วใช้การฟังเสียงสะท้อน (Echolocation) เพื่อระบุว่าห้องดังกล่าวมีขนาดเท่าใด ผลคือผู้พิการทางสายตาสามารถคาดเดาขนาดได้แม่นยำกว่า ผลที่ได้นำไปสู่ข้อสรุปว่า มนุษย์สามารถนำทักษะการตรวจจับวัตถุเสียงสะท้อนของสัตว์มาใช้ได้หากได้รับการฝึกฝน

ซึ่งทักษะดังกล่าว Daniel Kish ผู้พิการทางสายตาใช้ทักษะการส่งเสียงจากลิ้นแล้วฟังเสียงสะท้อนกลับมาเพื่อวัดความห่างจากวัตถุโดยรอบ ซึ่งทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สามารถเดินป่า ปั่นจักรยานเหมือนคนทั่วไป โดยทักษะทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งหากผู้พิการทางสายตาได้รับการฝึกฝนก็อาจช่วยให้เขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS