มาดูการล่าเหยื่อแบบง่ายๆ ของแมงมุมพันธุ์จิ๋วชนิดนี้ ด้วยวิธี ‘ปลอมตัว’ ได้เหมือนชนิดตัวเหยื่อเองยังแยกไม่ออก.. เป๊ะขนาดไหน มาดู

ไม่เพียงจะเป็นแมลงที่มีจำนวนมากที่สุดเท่านั้น แต่มดนั้นยังมีเขี้ยวที่ทรงพลังเหนือกว่าแมลงอย่างชนิดมาก และด้วยความที่อาศัยรวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่เท่าแมลงตัวน้อยตัวนิดเหล่านี้มีอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อ จนดูเหมือนไม่น่าจะมีแมลงชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนแมลงชนิดนี้ให้เป็นอาหารหลักได้ แต่ความจริงแล้วยังมีแมลงชนิดหนึ่งที่ไม่เพียงจะหากินอยู่แถวๆ รังมด แต่พวกมันยังหลอกมดซะจนอยู่หมัดอีกด้วย ด้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี้

red ant mimic spider be the spider jumps one species , at have the character resembles the red ant , live a cradle follows a leaf , sometime , eat the red ant is the food

เจ้านี่คือแมลงที่ชื่อว่า แมงมุมมดแดง (Myrmarachne Plataleoides) แมงมุมพันธุ์จิ๋วที่ไม่เพียงจะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองจนดูเหมือนมดแดงแทบทุกอย่าง แต่พวกมันยังพัฒนาวิธีการเดิน การขยับหนวดปลอมเลียนแบบมด และยังมีข้อมูลว่าพวกมันมีการเลียนแบบกลิ่นฟีโรโมนให้เหมือนกับมดในบริเวณที่มันอาศัยอยู่ด้วย จึงทำให้มันสามารถเข้าออกรังของมดแดงเพื่อเข้าไปขโมยตัวอ่อนได้อย่างสบาย แถมแมงมุมตัวเมียชนิดนี้ยังใช้รังมดเป็นที่วางไข่ของตัวเองด้วย

แม้จะดูเป็นการเอารัดเอาเปรียบมดแดงอยู่ฝ่ายเดี๋ยว แต่พฤติกรรมดังกล่าวของแมงมุมชนิดนี้มีไว้เพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น เพราะมันจะล่าเพียงแค่ประทังชีวิตและไม่มีเป้าหมายทำลายล้างรังมดแต่อย่างใด และมันยังเป็นการสร้างวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างมดและแมงมุมด้วย เพราะในแต่ละรุ่นที่ผ่านไป มดก็พยายามค้นหาความแตกต่างของแมงมุมให้มากขึ้น ส่วนแมงมุมก็พยายามเนียนกับฝูงมดให้มากกว่าเดิมเช่นกัน

15400586 - male myrmarachne plataleoides jumping spider

 

เรียบเรียง : SpokeDarkTV

COMMENTS