แชร์ด่วน! นักวิจัยชี้ หยุดดื่มแค่เดือนเดียวสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด! มาดูผลกัน

นักวิจัยจาก College London ได้ทำการสำรวจจากอาสาสมัครจำนวน 26 คนที่ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มดื่มไม่หนัก คือกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 14 แก้ว/สัปดาห์ และกลุ่มดื่มหนัก คือกลุ่มที่ดื่มเกิน 14 แก้วถึง 52 แก้ว/สัปดาห์

SHUTTERSTOCK

โดยจะให้ทั้งสองกลุ่มนั้นงดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลา 1 เดือน และจากผลการเก็บข้อมูลก็พบว่าสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มนั้นดีขึ้น เห็นได้จากข้อมูลของความดันโลหิตที่ลดลงและน้ำหนักตัวของแต่ละคนลดลงไป 2-3 กก. นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มที่ดื่มหนักมีไขมันในตับลดลงถึง 20% ในส่วนของกลุ่มที่ดื่มไม่หนักนั้นลดลง 10%

แต่สิ่งที่ดีหลังจากนี้คือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นปรับพฤติกรรมการดื่มของตนเอง ซึ่งลดลงกว่า 70% ของจำนวนที่เคยดื่มมาและมีบางส่วนที่เลิกดื่มพร่ำเพรื่อเหมือนก่อน

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS