จ้าวแห่งกลยุทธ์! ‘ซุนวู’ ขุนศึกผู้เขียนตำราพิชัยสงครามแดนมังกร คัมภีร์ยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

WIKIPEDIA PD

ซุนวู คือชื่อของผู้บัญชาการทหารผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์จีน มีชีวิตอยู่ในช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาล ท่านคือผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจื่อ ตำราพิชัยสงครามที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไม่ได้มีแค่ชาวจีนเท่านั้นที่ให้การยอมรับในตำราพิชัยสงครามเล่มนี้ แต่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้การยอมรับในตำราพิชัยสงครามเล่มนี้เช่นกัน เมื่อตำราพิชัยสงครามซึ่งถูกเขียนโดยซุนวู มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือกระทั่งอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก

โดยตำราพิชัยสงครามซุนจื่อ แบ่งเป็น 13 บท หลายบทมีหลักคำสอนที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น ตีใกล้แสร้งไกล ตีไกลแสร้งใกล้, รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง, จงสู้รบให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งนี้หลักคำสอนของซุนวูไม่ได้เขียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น แค่คำสอนทั้งหมดยังใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ที่ซุนวูพยายามพร่ำสอนผู้คนที่อ่านตำราพิชัยสงครามของตนเองว่า “ยุทธศาสตร์ไม่ใช่การวางแผนเพื่อลงมือทำเพียงอย่างเดียว แต่ควรตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย”

อย่างไรก็ดีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังพบว่า โจโฉ, ขงเบ้ง และ และจักรพรรดิถังไท่จง ฮ่องเต้ ต่างพากันใช้ตำราพิชัยสงครามซุนจื่อ เป็นแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตชีวิต รวมไปถึงใช้ตำราพิชัยสงครามซุนจื่อในการอบรมสั่งสอนผู้อื่นอีกด้วย ปัจจุบันตำราพิชัยสงครามซุนจื่อ ได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาจีนเป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาไทย และในภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา และยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุกยุคสมัย

WIKIPEDIA PD

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS