‘สวิสเซอร์แลนด์’ ดินแดนที่รอดพ้นจากหายนะของสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยชัยภูมิที่เป็นต่อ ดู!

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กล่าวได้ว่าหลายประเทศในยุโรปได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามครั้งนี้ แต่ยังมีหนึ่งประเทศที่กล่าวได้ว่าแทบไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากการสู้รบทั้งของฝ่ายสัมพันธมิตรและอักษะ ซึ่งก็คือ สวิสเซอร์แลนด์

WIKIPEDIA PD

 

ก่อนเกิดสงครามโลก ฮิตเลอร์ได้แสดงท่าทีเป็นกลางต่อสวิสเซอร์แลนด์ และไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไร เยอรมนีจะเคารพในการวางตัวของสวิสเซอร์แลนด์ ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป เยอรมนีและอิตาลีในฐานะแกนนำของฝ่ายอักษะเริ่มมีความคิดที่จะยึดครองสวิสเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะฮิตเลอร์ ที่ภายหลังมองว่าสวิสเซอร์แลนด์นั้นเปรียบเสมือน ‘สิวเสี้ยนบนใบหน้าของทวีปยุโรป’ ที่จำเป็นต้องบีบออก จนนำมาสู่การกระทบกระทั่งกันระหว่างทั้งสองประเทศ ในช่วงยุทธการบุกยึดฝรั่งเศสของเยอรมนี

WIKIPEDIA PD

อย่างไรก็ตาม ด้วยชัยภูมิที่ดี เพราะมีเทือกเขาสูงล้อมรอบ รวมถึงไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลต่อการทำสงคราม ทำให้ภายหลังฮิตเลอร์ล้มเลิกความตั้งใจที่จะยึดครองสวิสเซอร์แลนด์ เพราะทหารชาวสวิสยังขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจ ชาวสวิสทุกคนพร้อมหนีขึ้นเทือกเขาแอลป์เพื่อทำสงครามกองโจรกับเยอรมนี นอกจากนี้ เยอรมนีเองก็มีเงินฝากในสวิสเซอร์แลนด์ไม่น้อย จึงทำให้แผนการยึดสวิสเซอร์แลนด์ของฝ่ายอักษะเป็นอันยุติไป

WIKIPEDIA CC BUNDERSARCHIV

หลังสงครามยุติลง สวิสเซอร์แลนด์ได้คืนทรัพย์สินมีค่าต่างๆ ที่เยอรมนีได้นำมาฝากไว้ในประเทศ ตามคำขอของสหรัฐอเมริกา นับได้ว่าสวิสเซอร์แลนด์เป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่รอดพ้นจากความโหดร้ายของสงคราม และยังทำการค้าขายส่งออกเพื่อทำกำไรเข้าสู่ประเทศได้อย่างน่าทึ่ง

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS