วีรบุรุษ 15 สิงหาคม ‘นายพล ชิซูอิชิ ทานากะ’ นายทหารผู้ขัดขวางการก่อรัฐประหารในญี่ปุ่น

ในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีความพยายามในการก่อรัฐประหารโดยคณะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อไม่ให้องค์จักรพรรรดิประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสหรัฐ ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น ยังมีนายพลแห่งกองทัพญี่ปุ่นรายหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำดังกล่าว และได้เข้าไปขัดขวางคณะรัฐประหารถึงพระราชวังหลวงใจกลางกรุงโตเกียว

WIKIPEDIA PD

นายพล ชิซูอิชิ ทานากะ คือผู้บัญชาการกองทัพภาคบูรพา ที่มีหน้าที่ในการดูแลเขตพื้นที่คันโต และเคยเป็นผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ ได้รับคำชวนจาก พันตรี เคนจิ ฮาตานากะ หัวหน้าคณะรัฐประหารที่บุกยึดพระราชวังหลวงให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อรัฐประหารครั้งนี้ แต่กลับถูกนายพลทานากะปฏิเสธ พร้อมกับระดมกำลังทหารเพื่อเข้าไปขัดขวางกลุ่มรัฐประหารด้วยตนเอง

WIKIPEDIA PD

นายพลทานากะได้นำกำลังบุกเข้าไปในพระราชวังหลวง พร้อมกับตำหนิคณะรัฐประหารทุกคนอย่างรุนแรงโทษฐานที่คิดกบฏต่อประเทศชาติ พร้อมกันนี้ นายพลทานากะยังสั่งให้คณะรัฐประหารรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำด้วยการคว้านท้อง เมื่อฝ่ายคณะรัฐประหารเห็นว่าพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากนายทหารระดับสูง พันตรี เคนจิ ฮาตานากะ จึงตัดสินใจยกเลิกแผนการทั้งหมดและคว้านท้องตัวเองเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไป

WIKIPEDIA PD

จากเหตุการณ์ครั้งนั้น นายพลทานากะได้รับการยกย่องจากชาวญี่ปุ่นว่าเป็น ‘วีรบุรุษ 15 สิงหาคม’ผู้เข้าไปขัดขวางการก่อรัฐประหารเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศญี่ปุ่นต้องย่อยยับจากสงครามไปมากกว่านี้ ภายหลังคำแถลงการณ์ยอมแพ้ขององค์จักรพรรดิได้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ เป็นอันยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทหารใต้บังคับบัญชาของนายพลทานากะได้ทำการปลิดชีพตัวเองเพื่อรักษาเกียรติ ส่วนนายพลทานากะได้ขอลาออกจากตำแหน่งถึงสามครั้งเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อศาลเจ้าเมจิ และพระราชวังหลวงจากสงคราม แต่คำขอของเขาถูกปฏิเสธกลับมาทุกครั้ง ภายหลังนายพลทานากะจึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยปืน และเขียนจดหมายลาตายทิ้งเอาไว้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1945

ในเวลาต่อมา สำนักงานของนายพลทานากะในกรุงโตเกียว ได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรในญี่ปุ่นหลังจากประกาศยอมแพ้สงคราม

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS