ยักษ์ใหญ่แห่งแม่น้ำไนล์ ติดโผ 1 ใน 100 สายพันธุ์อันตราย จากที่หวังใช้มันแก้ความอดยากของผู้คนแอฟริกา แต่มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ กัน

แม้การแข่งกันสร้างสถิติตกปลากะพงยักษ์ในทะเลสาบแทนกันยีกาและทะเลสาบวิกตอเรียจะเป็นที่นิยมมาก แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ปลากะพงแม่น้ำไนล์ (Nile perch) นั้นไม่ใช่ปลาพื้นถิ่นของทะเลสาบทั้งสองแห่งในแอฟริกา แต่มันถูกนำเข้ามาในทศวรรษที่ 1950 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความอดยาก แต่พบว่าพวกมันมีส่วนช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวน้อยมาก

WIKIPEDIA CC SMUDGER888

ด้วยขนาดที่ใหญ่ได้กว่า 2 เมตร และหนักถึง 200 กิโลกรัม เจ้าปลายักษ์ที่มาจากแม่น้ำไนล์นี้ถูกคาดหวังว่าจะสามารถบรรเทาความอดยากของผู้คนได้ แต่เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตและอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำลึก ทำให้ชาวประมงทั่วไปไม่สามารถจับมันด้วยอุปกรณ์แบบบ้านๆ ได้ แถมพวกมันยังสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสายพันธุ์ปลาท้องถิ่น อย่างปลากลุ่มหมอสี (Cichlidae) ในทะเลสาบแทนกันยีกาและทะเลสาบวิกตอเรีย ที่บางสายพันธุ์โดนล่าเป็นเหยื่อจนเกือบสูญพันธุ์

เพราะการกินอย่างไม่รู้จักอิ่มของมันนี้เอง ทำให้ปลากะพงแม่น้ำไนล์กลายสัตว์ที่ติด 1 ใน 100 สายพันธุ์อันตรายของทาง สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เพราะมันได้สร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพในหลายทะเลสาบของแอฟริกาไปมาก

123RF

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS