ไม่เลื่อนเปิด-ปิคภาคเรียน!! ทปอ. ย้ำชัด ยึดเวลาตามอาเซียน เพราะเป็นทางรอดของการศึกษาไทย

SHUTTERSTOCK

จากกรณีที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ได้ยื่นเรื่องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทบทวนและพิจารณาเรื่องช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เป็นไปตามการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัยในอาเซียนนั้นไม่เหมาะสม เนื่องจากส่งผลกระทบต่างๆ มากมาย โดยล่าสุดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีมติออกมาแล้วว่า ยังคงยึดกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนแบบเดิม เพราะเล็งเห็นว่ามีประโยชน์และเป็นทางรอดต่อการศึกษาไทยมากกว่า

SHUTTERSTOCK

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งหัวข้อหลักของประชุมคือเรื่องของจำนวนผู้สมัครสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2560 มีจำนวนน้อยลง แต่เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียน ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เผยว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องดังกล่าว แต่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้ยึดเวลาการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและนักศึกษามากกว่า แถมกล่าวว่าการเปิดปิดในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต เพราะขณะนี้มีจำนวนนักศึกษาน้อยลง แต่มหาวิทยาลัยของไทยมีหลักสูตรที่เข้มแข็งมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตต้องเติมเต็มด้วยนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนด้วย

สำหรับกรณีของนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่สามารถหาที่ฝึกสอนได้ เนื่องจากการปิดเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ กับมหาวิทยาลัยนั้นไม่ตรงกัน ทางที่ประชุมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมรับปากว่าจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมที่สุด

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

 

COMMENTS