ตะลึง! นักโบราณคดีค้นพบเมืองโรมันโบราณที่สูญหายไปกว่า 2,000 ปี ในประเทศฝรั่งเศส มาดู

การค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง นำมาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ มากมาย เหมือนในครั้งนี้ที่ทีมนักโบราณคดีของประเทศฝรั่งเศสค้นพบซากเมืองโรมันโบราณที่หายไปกว่า 2,000 ปี พร้อมทั้งกระเบื้องโมเสคเข้าโดยบังเอิญ

WWW.THEHISTORYBLOG.COM

การค้นพบซากเมืองโรมันโบราณและกระเบื้องโมเสคในครั้งนี้ เกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่สำหรับสร้างโรงเรียน ที่เมือง Uzes ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส

WWW.THEHISTORYBLOG.COM

โดยนักโบราณคดีตั้งข้อสันนิษฐานว่าเมืองที่พบในครั้งนี้ มีชื่อว่าเมือง Ucetia ซึ่งเป็นเมืองโบราณในประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี

WWW.THEHISTORYBLOG.COM

สำหรับกระเบื้องโมเสคที่ค้นพบพร้อมกันนี้ มีลวดลายที่งดงามสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะในยุคสมัยนั้น โดยเป็นลวดลายของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น นกฮูก นกอินทรี และกวาง รวมถึงลวดลายที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต และนอกจากนี้ยังขุดพบเครื่องปั้นดินเผาในบริเวณเดียวกันอีกด้วย

หลักฐานทางวัฒนธรรมทั้งหมดที่ถูกค้นพบในครั้งนี้ จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ต่อไป โดยนักโบราณคดียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการค้นพบในครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่มสลายของอาณาจักรโรมันที่ชัดเจนมากขึ้น

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS