จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าสหภาพโซเวียตไม่ล่มสลายและเป็นผู้ชนะเหนือสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็น

หลังสิ้นสุดสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ระบอบคอมมิวนิสต์ได้กลายเป็นสิ่งล้าหลังไป แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเกิดเปลี่ยนไป เมื่อสหภาพโซเวียตกลับกลายมาเป็นผู้ชนะเหนือระบอบประชาธิปไตย คำถามก็คือ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ โลกของเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

WIKIPEDIA PD

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของทวีปยุโรปตามแผนมาร์แชลล์ และเพื่อป้องกันการขยายอำนาจเข้ามาของสหภาพโซเวียต แน่นอนว่าสหภาพโซเวียตไม่สามารถเอาชนะกลุ่มประเทศในสนธิสัญญาป้องกันตนเองแห่งแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ตัวขนาดของเศรษฐกิจ แต่สหภาพโซเวียต สามารถเอาชนะกลุ่ม NATO ได้ในด้านการทหาร

เมื่อสหภาพโซเวียตเอาชนะกลุ่มประเทศประชาธิปไตยในยุโรปแล้ว เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สหภาพโซเวีตมองว่าเป็นภัยแก่ตนเองจะถูกยกเลิกไป และระบบธนาคารจะถูกบังคับให้ปิดตัวลง จนสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยม และนำมาสู่การก่อจลาจลไปทั่วประเทศ แน่นอนว่าฝ่ายที่ให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์จะฉวยโอกาสนี้เข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยมีสหภาพโซเวียตคอยหนุนหลัง

WIKIPEDIA PD

หลังจากฝ่ายสนับสนุนคอมมิวนิสต์ในแต่ละประเทศควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว ก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิด เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรปที่ถูกสหภาพโซเวียตรุกราน และมันจะเป็นแบบนี้ทุกประเทศ จนกว่าสหภาพโซเวียตจะยึดครองยุโรปได้ทั้งหมด หลังจากนั้นสหภาพโซเวียตจะเปลี่ยนเป้าหมายมายังทวีปเอเชีย

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาจไม่ได้ร่ำรวยจากการค้าน้ำมันเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากถูกสหภาพโซเวียตควบคุมอย่างใกล้ชิด อาจไม่มีเหตุการณ์อาหรับสปริงเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งสงครามกลางเมืองในซีเรีย ขณะเดียวกัน ยังมีคำถามว่าถ้าสหภาพโซเวียตมีอำนาจในภูมิภาคนี้ กลุ่มก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงจะยังมีอำนาจเหมือนเดิมหรือไม่

WIKIPEDIA PD

แน่นอนว่าสหภาพโซเวียตจะต้องเรียนรู้ในการปกครองและรู้จักการยืดหยุ่นในบางสถานการณ์ กล่าวคือลดทนความเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์และเพิ่มความเป็นทุนนิยมมากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของโลกที่ตนเองควบคุมเอาไว้ ไม่แน่ว่าเยอรมนีตะวันออกอาจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สหรัฐอเมริกาจะถูกโดดเดี่ยว และสหภาพโซเวียตจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแทนที่และปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความยืดหยุ่นและเปิดรับแนวคิดแบบทุนนิยมมากขึ้นนั่นเอง

WIKIPEDIA PD

เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ เพราะระบอบคอมมิวนิสต์นั้นชูความเท่าเทียมของผู้คน แต่ก็ทำให้ผู้คนยากจนในเวลาเดียวกัน ส่วนระบอบทุนนิยมจะทำให้ผู้คนร่ำรวยขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยความไม่เท่าเทียมกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองระบอบนั้นก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อย แน่นอนว่าแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งนั้นคงไม่สามารถนำพาให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างแน่นอน ลองนึกภาพของเกาหลีเหนือในยุคปัจจุบัน ยังมีความเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มากกว่าสหภาพโซเวียตระหว่างปี ค.ศ.1955 – 1990 หรือแม้กระทั่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจให้มีความเป็นทุนนิยมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของตัวเองเพื่อความอยู่รอดอีกด้วย

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS