เผยความมหัศจรรย์! เพราะอะไรดวงตาของแมลงจึงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้ มาดู

ในเวลากลางคืน มนุษย์อย่างพวกเรานั้นมาสามารถเห็นวัตถุชัดเจนได้เท่ากับตอนกลางวัน แต่สัตว์บางชนิดนั้นสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่ามนุษย์อย่างเราเสียอีก

123RF

Eric Warrant นักวิจัยจาก Lund University ได้ทำการศึกษาการมองเห็นในตอนกลางคืนของสัตว์ที่ออกหากินในยามดึก ว่าพวกมันใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์หรือบอกทางในเวลากลางคืนที่มืดมิดไร้แสงไฟจากนีออน ซึ่งผลการศึกษาได้พบว่า ผึ้ง Megalopta genalis ได้อาศัยแสงจากดวงจันทร์ ดวงดาวในเวลากลางคืน เป็นตัวกระจายแสงให้กับตาของมันมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยตาของมันสามารถดูดซับแสงที่อาจมีแค่ 5 โฟรตอนได้ (มนุษย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในที่ๆ มีแสงตั้งแต่ 7-30 โฟรตอน) และมันใช้ลมที่พัดเข้ามาหาตัวมันในการบ่งบอกลักษณะของวัตถุที่อยู่ตรงหน้า จึงทำให้มันสามารถหลบหลีกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแม่นยำ

WIKIPEDIA CC SA 1.0

โดยตาของแมลงบินจำพวกผึ้งหรือแมลงวัน จะมีระบบการมองเห็นแบบ  Binocularity คือการมองเห็นด้วยตาสองข้างแล้วนำมาประมวลผลให้เห็นเป็นภาพ 3 มิติ แต่เป็นสามมิติแบบตัวต่อเลโก้เพราะแมลงมีจุดรับภาพบนดวงตาจำนวนมาก ทำให้พวกมันมองเห็นโลกเป็นภาพเล็กๆ เรียงรายต่อกัน โดยพวกมันจะมองเห็นสีสันได้บ้างแต่ก็มองได้ไม่ชัดเจนเท่ากันตาของคน และบางสายพันธุ์จะมองเห็นภาพที่เคลื่อนไหวเป็นแบบ Slow Motion อย่างเช่นแมลงวันนั่นเอง ถึงเราจะมองว่ามันบินเร็วจนตามจับไม่ทันก็จริง แต่มันเห็นวัตถุที่ใหญ่กว่าเคลื่อนที่แบบช้าๆ มันจึงสามารถหลบการโจมตีหรือสิ่งที่เข้ามาหามันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

WIKIPEDIA CC SA 3.0

เรียบเรียง: SpokeDark.TV

COMMENTS