ได้ผลกว่าเตะบอล!? การทดลองชี้ ‘น้ำตาผู้หญิง’ ลดความต้องการทางเพศผู้ชายได้อย่างชะงัด เพราะอะไร มาดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เขาว่างี้..

123RF

การเตะบอลเพื่อลดความต้องการทางเพศคงจะเป็นตำนานในบ้านเราไปอีกนานแสนนาน แต่สำหรับเรื่องจริงนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2011 ในการทดลองที่สถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันน์ ประเทศอิสราเอล (Weizmann Institute of Science) ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์โดยนิตยสาร Science ว่า
น้ำตาของผู้หญิงมีฟีโรโมนที่สามารถระงับอารมณ์ทางเพศของผู้ชายได้โดยผ่านการสูดดม

ผู้วิจัยทำการเก็บตัวอย่างน้ำตาจากอาสาสมัครหญิงที่ร้องไห้โดยให้ดูหนังเศร้า หลังจากนั้นให้อาสาสมัครผู้ชายดมน้ำตาที่ได้มาพร้อมกับดูรูปผู้หญิงที่เป็นเจ้าของน้ำตาไปด้วย โดยให้ดมน้ำตาจริงสลับกับน้ำตาปลอมที่เป็นแค่น้ำเกลือธรรมดา ผลออกมาพบว่า ผู้ชายตอบว่ารู้สึกสนใจรูปภาพเจ้าของน้ำตาที่เป็นน้ำตาจริงๆ น้อยกว่าตัวทดลองหลอก ระดับเทสโทสเทอโรนในน้ำลายก็ลดลงถึง 13% รวมไปถึงอุณหภูมิผิวหนัง
อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน แม้แต่ผลสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI
ก็แสดงให้เห็นว่าสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องเซ็กซ์ถูกกระตุ้นน้อยลงเมื่อดมน้ำตาจริง

ผู้วิจัยบอกว่าอาสาสมัครชายไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากกลิ่นระหว่างน้ำตาจริงและน้ำเกลือได้อย่างแน่นอน การทดลองนี้ก็เป็นการตอกย้ำว่ามนุษย์มีการรับสัมผัส ‘สัญญาณทางเคมี’ ที่อยู่เหนือการรับรู้ปกติและส่งผลต่อพฤติกรรมได้ด้วย การทดลองนี้อาจอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ร้องไห้เวลาเศร้า
อาจเพราะเป็นกลไกที่ร่างกายเรียกร้องให้เราอยากอยู่คนเดียวตามลำพังในเวลาเศร้าก็เป็นไปได้

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS