นักวิทย์เผย ‘เพนกวินตาสีเหลือง’ อาจสูญพันธุ์ในอีก 25 ปีข้างหน้า เพราะอะไร? เรามีคำตอบ

เกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นอีกครั้งเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเผยผลการวิจัยว่า เพนกวินตาสีเหลือง (Yellow-eyed Penguin) ซึ่งเป็นเพนกวินที่พบได้เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น ปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งโดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในปี 2060 หรืออีก 25 ปีข้างหน้า จะไม่หลงเหลือเพนกวินสายพันธุ์นี้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์อีกแล้ว

SHUTTERSTOCK

เพนกวินตาสีเหลืองเป็นเพนกวินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีขนาดประมาณ 60-80 เซนติเมตร พบมากที่คาบสมุทร Otago ทางตอนใต้ของประเทศ โดยจุดเด่นของเพนกวินสายพันธุ์นี้อยู่ที่ดวงตาสีเหลือง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเพนกวินตาสีเหลืองนั่นเอง

SHUTTERSTOCK

โดย Dr. Thomas Mattern นักวิจัยจาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ เผยว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน กำลังส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการสำรวจจำนวนเพนกวินตาสีเหลืองในปี 1990 พบว่ามีเพนกวินตาสีเหลืองบนหาด Otago ทั้งหมด 385 ตัว แต่เมื่อมาสำรวจอีกครั้งในปี 2011 กลับเหลือเพนกวินสายพันธุ์นี้เพียง 108 ตัวเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์ระบุถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เพนกวินตาเหลืองอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้น้ำทะเลในประเทศนิวซีแลนด์มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเพนกวินสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร เพราะเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้นปลาที่เป็นอาหารของเพนกวินตาสีเหลืองก็จะวางไข่ไม่ได้ ทำให้อาหารของพวกมันลดน้อยลงและหาอาหารกินยากขึ้น

SHUTTERSTOCK

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของเพนกวินตาสีเหลืองถูกมนุษย์คุกคาม โดย Phil Seddon ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการสัตว์ป่าของ University of Otago เผยว่า หากยังไม่มีมาตรการคุ้มครองและอนุรักษ์เพนกวินตาสีเหลืองอย่างจริงจัง ก็คงไม่ต้องรอให้ครบ 25 ปี เพราะเพนกวินตาสีเหลืองตัวสุดท้ายอาจจากลาประเทศนิวซีแลนด์ไปเร็วกว่านั้นอย่างแน่นอน

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS