ทวีปน้องใหม่! ทำความรู้จัก ‘ซีแลนเดีย’ ทวีปใหม่ล่าสุดที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก

หากพูดถึงทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) หลายคนอาจสงสัยว่าทวีปแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหน ซีแลนเดียคือพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย จะเหลือเพียงพื้นที่บางสวนที่พ้นทะเล เป็นบริเวณที่เราเรียกว่าประเทศนิวซีแลนด์ในปัจจุบันนั่นเอง

WIKIPEDIA PD

ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร แต่นักสำรวจได้ลงความเห็นพ้องต้องกันว่า ซีแลนเดียสมควรถูกจัดเป็นทวีปใหม่ เพราะดินแดนแห่งนี้มีเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาที่ชัดเจน และเข้าเกณฑ์การเป็นทวีปเช่นเดียวกับทวีปอื่น ๆ เนื่องจากทวีปซีแลนเดียมีขอบเขต มีพื้นที่ยกตัวเหนือบริเวณโดยรอบชัดเจน

นักธรณีวิทยาระบุว่าทวีปซีแลนเดียจมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์เมื่อราว 23 ล้านปีก่อน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 93 เปอร์เซ็นต์ยังคงจมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงปัจจุบัน โดยก่อนหน้านั้นนักสำรวจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่างลงความเห็นว่าซีแลนเดียมีคุณสมบัติทุกอย่างที่จะเป็นทวีปหรืออนุทวีปแห่งใหม่แทบทุกประการ เพียงแต่เพราะมันจมอยู่ใต้มหาสมุทร ซีแลนเดียจึงไม่เป็นที่จดจำเท่าไรนัก จะมีเพียงเกาะบอลส์พีระมิด แอ่งภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 562 เมตร หินที่อยู่ใต้มหาสมุทร และทำให้ที่นี่กลายเป็นเกาะหินโด่งที่สูงที่สุดในโลก

WIKIPEDIA CCO

ในปัจจุบัน นักสำรวจได้ทำการขุดเจาะตะกอนดินและหินที่อยู่ใต้มหาสมุทร เพื่อสำรวจและค้นหาคำตอบว่าทวีปซีแลนเดียมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตลอดหลายสิบล้านปีที่ผ่านมา โดยคณะนักสำรวจได้กล่าวว่าซีแลนเดียมีความสำคัญในการสำรวจเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ในระหว่างที่ออสเตรเลียขยับขึ้นเหนือ กระแสน้ำที่ไหลเวียนทางตอนเหนือของซีแลนเดียก็เปลี่ยนแปลงไป บริเวณแห่งนี้จึงมีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกเรา

WIKIPEDIA PD

แน่นอนว่าการศึกษาในครั้งนี้ อาจทำให้เราต้องมาทบทวนนิยามของทวีปให้ชัดเจนกว่านี้ ยกตัวอย่างเช่นทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าทั้งสองทวีปแยกออกจากกัน แต่นักธรณีวิทยามองว่าทั้งสองทวีปเป็นแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่ายูเรเซีย (Eurasia) นั่นเอง

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS