รู้จักกับ ‘ทฤษฎีโดมิโน’ ที่ว่าด้วยการขยายอำนาจของลัทธิคอมมิวนิสต์ และแนวทางการป้องกันของฝ่ายโลกเสรี

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ทฤษฎีโดมิโนทางนโยบายต่างประเทศ ที่อุปมาขึ้นมาจากลักษณะของเกมไพ่ต่อแต้ม โดยหากมีไพ่ใบหนึ่งล้ม ใบอื่นๆ จะล้มตามเป็นแถบติดต่อกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งหมายความหากประเทศใดหันไปใช้ระบบการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ประเทศรอบข้างก็จะเอาอย่างตามไปด้วย

WIKIPEDIA PD

ทฤษฎีโดมิโนเกิดจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีการขยายอย่างแพร่หลายในเอเชีย เมื่อจีน เกาหลีเหนือ และเวียดนามเหนือกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศอื่นๆ ที่เหลืออย่าง ลาว กัมพูชา ไทย และมาเลเซีย จะถูกครอบงำโดยระบคอมมิวนิสต์ตามไปด้วย ซึ่งกลุ่มประเทศโลกเสรีที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยยอมรับไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ จอห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส อดีต รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ จึงคิดค้นทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีการสกัดกั้น (Containment Policy) ที่หมายถึงการขัดขวางการขยายตัวของระบอบคอมมิวนิสต์ ด้วยการช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่สุ่มเสี่ยงด้วยการช่วยเหลือด้านการทหารนั่นเอง

เรียบเรียง SPOKEDARK.TV

COMMENTS