“น้ำแข็งแห้ง” ที่ไม่ได้มีประโยชน์แค่การทำ Dry Ice หรือแช่ไอติม มีอะไรอีก แล้วจะร้องอ๋อ มาดู

“น้ำแข็งแห้ง” คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นของแข็งด้วยการอัดและทำให้เย็นภายใต้แรงดันที่สูงจนกลายเป็นของเหลว จากนั้นก็ลดความดันอย่างรวดเร็วก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปแบบของแข็ง น้ำแข็งแห้งมีอุณหภูมิเย็นจัดถึง -80 องศาเซลเซียส จึงมักจะถูกนำไปใช้ในการทำความเย็นในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ขนส่งยาที่ต้องใช้อุณหภูมิที่เย็น หรือแม้กระทั่งการขนส่งศพหรือซากสัตว์ตัวอย่างในการทดลอง แต่ที่ดูแปลกๆ หน่อยก็นำไปสร้างควันปลอมให้กับภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตต่างๆ ที่ต้องการสร้างบรรยากาศ

123RF

ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้งยังไม่หมดเพียงเท่านั้น น้ำแข็งแห้งยังถูกนำไปใช้ในการทำฝนเทียมเพราะอุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งเป็นเหมาะสำหรับการ “ขุนเมฆให้อ้วน” ด้วยการโปรยน้ำแข็งแห้งลงไปที่เมฆที่มีอุณหภูมิพออุ่นๆ เมื่อเมฆเจอสารเคมีที่มีอุณหภูมิเย็นจัดก็จะทำให้มวลอากาศใต้ฐานเมฆลดระดับลง มีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นก็จะทำให้ฝนตกลงมาในที่สุด ใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์น้ำแข็งแห้งก็สามารถให้โทษได้เช่นกัน ด้วยความเย็นแบบติดลบการที่จะใช้มือเปล่าไปสัมผัสโดยตรงนั้นก็จะทำให้เกิดอาการ “ไหม้” ด้วยความเย็น แต่ที่อันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือการระเบิดของน้ำแข็งแห้งถ้าถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือสถานที่ๆ ไม่มีระบบระบายอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาก็จะเกิดแรงดันและระเบิดออกในที่สุด

เรียบเรียง: SpokeDark.TV

COMMENTS