เมื่อดอกไม้ใช้ ‘คาเฟอีน’ หลอกผึ้ง..ความฉลาดแกมโกงในโลกธรรมชาติ ที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบ มันคืออะไร ใช้เพื่ออะไร มาดูกัน

123RF

รู้หรือไม่ว่าดอกไม้บางชนิดสามารถผลิตคาเฟอีนไว้ในเกสรของมัน โดยนักวิทยาศาสตร์ของ University of Sussex ค้นพบว่าดอกไม้บางชนิดมีการผลิตคาเฟอีนออกมาไว้ที่เกสร เพื่อหลอกให้ผึ้งหรือแมลงรู้สึกว่าเกสรดอกไม้ที่มันกำลังตอมอยู่นั้นมีรสชาติที่หวานเกินจริง และจะกลับมาตอมใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลพลอยได้ก็คือดอกไม้ชนิดนั้นจะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น โดยวิธีการหว่านเกสรให้ติดตัวผึ้งที่มาตอมออกไปนั่นเอง

นักวิจัยได้ทำการทดลองโดยสร้างดอกไม้เทียมขึ้นมา 2 แบบ คือแบบที่ผสมคาเฟอีนและไม่ได้ผสมคาเฟอีน ซึ่งผลการทดลองพบว่าผึ้งจะบินมาตอมดอกไม้เทียมที่เกสรผสมคาเฟอีนมากกว่า หลังจากนั้นพวกมันจะบินกลับรัง โดยมันจะเคลื่อนไหวหน้าท้องในลักษณะคล้ายการเต้นรำ หรืออธิบายง่ายๆ คือมีอาการที่คึกกว่าปกติ และจะบินกลับมายังดอกไม้เทียมที่เกสรมีคาเฟอีนอีกครั้ง แม้ว่าคาเฟอีนในเกสรดอกไม้นั้นจะหมดไปแล้วก็ตาม

ผลการทดลองครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าดอกไม้บางชนิดสามารถผลิตคาเฟอีนได้ โดยใช้สำหรับหลอกผึ้งให้มอมเมา จนผึ้งมันคิดไปเองว่าน้ำหวานที่มันกินนั้นมีคุณภาพดีและหวานกว่าปกติ  โดยที่ดอกไม้จะอาศัยโอกาสนี้ในการขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติก็ฉลาดแกมโกงได้เหมือนกัน

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS