‘พานาโซนิค’ เอาจริง! ถึงขั้นส่งหุ่นยนต์ไปฝึกงานตามโรงพยาบาล,สนามบิน ผลงานเป็นยังไงมาดูกัน ..เห็นอนาคตของมนุษย์รำไรๆ แล้ว

เป็นอีกบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ของตัวเองสำหรับบริษัท Panasonic ที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์จนถึงขั้นเตรียมที่จะนำไปใช้ทำงานแทนมนุษย์อย่างจริงจังแล้ว

1-horz-vert
panasonic.com

ปัจจุบันทาง Panasonic ได้ส่งหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า HOSPI เข้าไปทำงานในช่วงทดลองตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เช่น ร้านอาหารในสนามบินนาริตะ เมืองชิบะ โดยเจ้า HOSPI ทำหน้าในการเสิร์ฟเครื่องดื่มที่บรรจุไว้ในตู้เย็นภายในตัว เก็บจานชามที่ใช้แล้ว และคอยบอกเส้นทางให้กับลูกค้า อีกทั้งยังถูกส่งไปทดลองทำหน้าที่ในโรงพยาบาล 4 แห่ง มีหน้าในการรับส่งไฟล์คนไข้จากแพทย์เพื่อนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

2
panasonic.com

ทางบริษัท Panasonic ยังได้มีการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพิ่มเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติ

..อีกไม่นานเราคงได้เห็นพวกมันทำงานแทนมนุษย์แน่ๆ

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS