ภูมิปัญญารังสรรค์! สะพานต้นไม้(ของแท้) ชนพื้นเมืองของอินเดียสรรสร้างเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

สะพานต้นไม้ที่รัฐเมฆาลัยของประเทศอินเดีย เป็นผลงานของชาวคาสิ ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้ พวกเขาได้สร้างสะพานต้นไม้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกว่า 500 ปี สะพานต้นไม้ที่เห็นสร้างจากต้นยางอินเดีย (Ficus elastica) โดยนำไม้มาพาดระหว่างสองฝั่งลำธารที่มีต้นยางอินเดียขึ้นอยู่ จากนั้นจึงนำรากของต้นไม้พันรอบแกนไม้ที่พาดเอาไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปราว 15 ปี รากไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตจนกลายเป็นสะพานในที่สุด

WIKIPEDIA CC ARSHIYA URVEEJA BOSE

สะพานไม้ที่เห็นในภาพมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ำหนักคนได้ถึง 50 คน และที่สำคัญคือทุกขั้นตอนการสร้างสะพานไม้ ไม่เป็นการทำลายหรือรบกวนธรรมชาติเลยแม้แต่น้อย

WIKIPEDIA CC ELBOWMACARONI
WIKIPEDIA CC ELBOWMACARONI

เรียกได้ว่าการสร้างสะพานของชาวคาสิ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพวกเขา ที่ต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และสิ่งปลูกสร้างของชาวคาสิได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติจนไม่สามารถแยกจากกันได้อีกด้วย

WIKIPEDIA CC ELBOWMACARONI

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS