‘ลิงจมูกยาว’ ลิงหน้าตาประหลาดใกล้สูญพันธุ์! ที่นักวิทย์ยังฉงน? จมูกของมันนั้นมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ ดู

ลิงจมูกยาวมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่า “ลิงจมูกงวง” เนื่องจากลักษณะจมูกของมันที่ยื่นยาวออกมาคล้ายกับงวงของช้าง โดยลิงประเภทนี้สามารถพบได้เฉพาะบนเกาะบอร์เนียวเพียงเท่านั้น จมูกที่ยื่นยาวออกมานี้จะพบได้เฉพาะลิงตัวผู้ที่โตเต็มวัยเพียงเท่านั้น และในมันมีชื่อติดอยู่ในบัญชีแดงของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถิ่นอาศัยของมันถูกรุกล้ำโดยมนุษย์อีกด้วย

WIKIPEDIA CC BJORN CHRISTIAN TORRISEN

ลิงจมูกยาวถูกจัดให้อยู่ในประเภทเดียวกับค่าง ชาวพื้นเมืองเรียกพวกมันว่า “ออรัง เบลันดา” ซึ่งมีความหมายว่าคนสัญชาติดัตท์ เนื่องจากจมูกของมันที่มีลักษณะใหญ่เหมือนกับจมูกของชาวฮอลันดาที่เข้ามาปกครองในยุคอาณานิคม

WIKIPEDIA CC CHARLES J SHARP

เดิมที นักสัตววิทยาเชื่อกันว่าสาเหตุที่ลิงจมูกยาว มีจมูกที่ยื่นยาวออกมานั้นเป็นเพราะว่ามีไว้เพื่อช่วยในการว่ายน้ำแต่กลับพบว่าลิงตัวเมียก็สามารถว่ายน้ำได้แม้จะมีจมูกที่เล็กกว่าถึงครึ่งของลิงตัวผู้ ข้อสันนิษฐานนี้จึงตกไป บ้างก็ว่าจมูกที่ยื่นยาวออกมานั้นมีไว้เพื่อดึงดูดตัวเมียมาเพื่อผสมพันธุ์ แต่ข้อสันนิษฐานทั้งหลายในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าจริงๆ แล้วจมูกที่ยื่นยาวของมันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS