10 ความเป็นมาของ ‘ธงชาติ’ จากประเทศต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (ตอนที่ 2)

คลิ้กอ่าน: (ตอนที่ 1) 10 ความเป็นมาของ ‘ธงชาติ’ จากประเทศต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เราได้พาทุกท่านไปรู้จักที่มาที่ไปอันเต็มไปด้วยความหมายสุดลึกซึ้งของธงชาติจากประเทศต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น 5 ประเทศ ในส่วนของวันนี้นั้น เราจะพาทุกท่านไปรู้จักประวัติความเป็นมาของธงชาติจากอีก 5 ประเทศ บอกเลยว่าแต่ละชาติแฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ไปดูพร้อมๆ กันเลยว่ามีธงจากประเทศไหนกันบ้าง

5.สหราชอาณาจักร
ธงสหราชอาณาจักร หรือเรียกว่า ‘ยูเนียนแจ็ก’ (Union Jack) เป็นธงที่มาจากการรวมธงของแต่ละประเทศในเครือสหราชอาณาจักร อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ และประเทศไอร์แลนด์เหนือ เข้าด้วยกัน อันมีความหมายดังต่อไปนี้

– ธงชาติอังกฤษ หรือเรียกว่า ธง St. George’s Cross โดยเชื่อว่า กษัตริย์ Richard I หรือฉายาของพระองค์คือ ริชาร์ดใจสิงห์ (Richard the Lionheart) คือผู้ที่นำสัญลักษณ์ไม้กางเขนสีแดงบนพื้นขาว มาใช้เป็นธงของประเทศอังกฤษเมื่อตอนที่ออกรบในสมัยสงครามครูเสดครั้งที่ 3

– ธงชาติสกอตแลนด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ St. Andrew’s Cross เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1180 มีลักษณะพื้นธงเป็นสีน้ำเงิน มีกากบาทสีขาว เป็นธงที่สื่อถึงนักบุญ St. Andrew นักบุญผู้พลีชีพเพื่อศาสนาและเป็นผู้ดูแลแผ่นดินสกอตแลนด์

– ธงชาติไอร์แลนด์เหนือ หรือเรียกว่า St. Patrick’s Cross เป็นธงพื้นขาว มีกากบาทสีแดง เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1783 ผู้ออกแบบคือพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งอังกฤษ

WIKIPEDIA CC @ANOMIE

4.ประเทศเดนมาร์ก 
ธงชาติเดนมาร์ก หรือเรียกว่า ธงเดนินบรอก (Dannebrog) ลักษณะของธงเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง อันหมายถึงความกล้าหาญ มีรูปไม้กางเขนสีขาว อันหมายถึงความสงบสุขและความชื่อสัตย์สุจริต ตามตำนานเล่าว่า เมื่อปี ค.ศ. 1219 ระหว่างการสู้รบของชาวเดนมาร์กกับพวกบอลติกจากประเทศเอสโตเนีย ได้มีผ้าผืนหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากสรวงสวรรค์ ผ้าผืนนี้ก็คือธงชาติเดนมาร์กนั่นเอง

WIKIPEDIA CC @ILLCOM

3.ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ธงชาติอเมริกาเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบแดงสลับขาวอันมีที่มาจากธงแห่งการปฏิวัติของกลุ่ม Sons of Liberty ที่ต้องการเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1767 ที่มุมบนของธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ภายในมีดวงดาวสีขาวบนผืนธงจำนวน 50 ดวง สื่อถึง 50 รัฐ โดยจำนวนดาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มจำนวนรัฐ ส่วนริ้วแดงสลับขาวมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ริ้ว อันหมายถึงอาณานิคมทั้ง 13 แห่งของสหราชอาณาจักร เมื่อครั้งที่อเมริกายังเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร นั่นเอง

WIKIPEDIA CC @MSGL

2.ประเทศเอธิโอเปีย 
ธงชาติเอธิโอเปีย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือปฐมกาล (Book of Genesis) ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของคัมภีร์ไบเบิล เริ่มใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามสีสามแถบในแนวนอน สีแดง หมายถึงการเสียสละ สีเขียว หมายถึงความเท่าเทียมกัน และสีเหลือง หมายถึงความหวังและความยุติธรรม ในส่วนของตรงกลางธงเป็นรูปวงกลมสีฟ้า หมายถึงสันติภาพ ภายในวงกลมเป็นรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองอันหมายถึงความหลากหลายและความเป็นเอกภาพ รัศมีที่เปล่งออกจากดวงดาวเป็นรัศมีของดวงอาทิตย์ หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ธงของประเทศเอธิโอเปียยังเป็นธงต้นแบบให้กับประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศอีกด้วย

WIKIPEDIA CC @SIBR4

1.ประเทศเนปาล 
ธงชาติเนปาลเริ่มใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1962 เป็นธงที่แปลกและแตกต่างไม่เหมือนประเทศอื่นใดในโลก กล่าวคือเป็นการรวมธงสามเหลี่ยมสองผืนอันหมายถึงเทือกเขาหิมาลัยและศาสนาทั้งสองศาสนาหลักของประเทศนั่นก็คือศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู สีแดงเป็นสีประจำชาติ สีน้ำเงิน หมายถึงสันติภาพ รูปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หมายถึงกษัตริย์และตระกูลรานะ อันเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน ส่วนดวงอาทิตย์ด้านล่าง สื่อความหมายได้ว่าประเทศเนปาลจะคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั่นเอง

WIKIPEDIA CC @TCFC2349

เรียบเรียง : SpokeDark.TV
————————————————-

คลิ้กอ่าน: (ตอนที่ 1) 10 ความเป็นมาของ ‘ธงชาติ’ จากประเทศต่างๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

COMMENTS