ของมีพี่ไม่ใช้!! การฉี่สุดพิสดารของ ‘ตะพาบไต้หวัน’ ที่ไม่พึ่งพา ‘กระปู๋’ แล้วมันออกมาทางไหน? เรามีคำตอบ

ตะพาบไต้หวันหนึ่งในสัตว์ที่มีพฤติกรรมการปัสสาวะที่ค่อนข้างพิสดาร เมื่อมันมีวิธีการปัสสาวะที่ต่างจากสัตว์ประเภทอื่น โดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าฟองที่ออกมาจากปากมันนั้นคือปัสสาวะของตะพาบไต้หวันนั่นเอง

123RF

ตะพาบไต้หวัน (Pelodiscus sinensis) พบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม และเกาหลี โดยมีลักษณะกระดองเป็นทรงรีต่างจากตะพาบไทยที่มีลักษณะกระดองที่กลมกว่า ขนาดกระดองยาวประมาณ 25 เซนติเมตรซึ่งถือว่าเล็กกว่าตะพาบของไทยอยู่มาก และมีนิสัยดุร้าย โดยนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณปากของตะพาบไต้หวันนั้นมีตุ่มเล็กๆ ยื่นออกมาทั่วปาก นักวิทยาศาสตร์จึงตั้งข้อสงสัยว่าตุ่มเหล่านี้มีหน้าที่อะไร

123RF

นักวิจัยจาก National University of Singapore จึงได้ทำการทดลองโดยการจับตะพาบไต้หวันใส่ตู้เลี้ยงเอาไว้เป็นเวลา 6 วัน และได้ทำการติดอุปกรณ์ที่มีลักษณะทรงกระบอกไว้ที่รูทวารของตะพาบน้ำเหล่านั้น โดยนักวิจัยจะเก็บของเหลวในกระบอกที่ได้ไปวัดปริมาณของยูเรียในทุกๆ วัน

หลังการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของยูเรียที่วัดได้จาการเก็บของเหลวทางรูทวารคิดเป็น 6% ของปริมาณยูเรียที่ตะพาบไต้หวันขับถ่ายออกมา จึงทำให้นักวิจัยได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากปากจะทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียแล้ว ปากของตะพาบไต้หวันยังมีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญนั่นก็คือ การกรองยูเรียออกจากเลือดอีกด้วย

นักวิจัยคาดว่าเหตุผลที่มันใช้ปากในการขับถ่าย เนื่องจากจะทำให้มันสามารถปรับตัวอยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำเค็ม และวิธีการปัสสาวะทางปากนี้นี้ก็ถือเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของตะพาบไต้หวันนั่นเอง เจ๋งไม่เบาเลย

 

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS