แปลกกว่านี้มีมั้ย? รู้จักกับ “Rogue Planet” ดาวเคราะห์สุดประหลาดที่ ‘ดาวฤกษ์’ ไม่อาจดึงดูดมาอยู่ในวงโคจรได้

WIKIPEDIA PD

Rogue Planet คือชื่อเรียกของดาวเคราะห์ที่ผ่าเหล่าผ่ากอไปจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ บนโลก คือจะมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ที่ล่องลอยเพียงลำพังโดยไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงใดเลย ดาวเคราะห์ชนิดนี้แม้จะมีหลายขนาดแต่ทั้งหมดต่างลอยเคว้งไร้ทิศทางในอวกาศ และนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ชนิดนี้มากกว่าหนึ่งดวงแล้ว เหตุที่พวกมันต้องกลายมาเป็นดาวพเนจร นักดาราศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะการระเบิด Supernova ของดาวแม่ทำให้พวกมันถูกแรงระเบิดเหวี่ยงกระเด็นออกมานอกวงโคจรทำให้ต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ดวงเดียว อีกทฤษฎีก็กล่าวถึงการกำเนิดก็บอกว่าพวกมันอาจจะก่อตัวขึ้นมาเองโดยการแตกสลายของกลุ่มเมฆแก๊สคล้ายๆ กับการก่อตัวของดาวฤกษ์โดยที่ไม่เคยโคจรรอบดาวดวงใดมาก่อน

เรียบเรียง: SpokeDark.TV.

COMMENTS