ก่อนแยก ‘เหนือ-ใต้’ นี่คือภาพเมื่อครั้ง ‘เกาหลี’ ยังเป็นแผ่นดินเดียวกัน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม ฝ่ายพันธมิตรได้แบ่งดินแดนของเกาหลีเป็นสองส่วนโดยใช้ ‘เส้นขนานที่ 38’ ที่เราเห็นทุกวันนี้คือความแตกต่างอย่างสุดขั้วของเกาหลีทั้งสองฝ่าย เพราะในขณะที่ฝั่ง เกาหลีเหนือ อยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียตและจีน เกาหลีใต้ ถูกกำกับดูแลโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ จึงทำให้การปกครองของทั้งสองประเทศนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง

และด้วยความแตกต่างที่มากมายนี้เอง จึงทำให้หลายคนอาจลืมนึกไปว่า เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ต่างก็คือชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกันมาก่อน

ก่อนแยก ‘เหนือ-ใต้’ นี่คือภาพเมื่อครั้ง ‘เกาหลี’ ยังเป็นแผ่นดินเดียวกัน

สภาพกรุงเปียงยางในปี ค.ศ. 1910

ก่อนแยกเป็น

 

 

ช็อมซ็องแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่อยู่ในเมืองคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้

ก่อนแยกเป็น

 

 

กรุงโซลในปี ค.ศ. 1920

ก่อนแยกเป็น

 

 

วิถีชีวิตข้างถนนเมื่อคนมีฐานะออกมาทานข้าวและเด็กยากไร้ในโซลมารอส่วนแบ่ง

ก่อนแยกเป็น

 

 

ประตูเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงโซล

ก่อนแยกเป็น

 

 

ถนนแทดงมุนในกรุงเปียงยาง

ก่อนแยกเป็น

 

 

วัดยงมยองในกรุงเปียงยาง เมื่อปี ค.ศ. 1930

ก่อนแยกเป็น

 

 

ภาพธนาคารแห่งประเทศเกาหลีที่อยู่ในกรุงโซล เมื่อปี ค.ศ. 1910

ก่อนแยกเป็น

 

 

เขตนอกพระราชวังเก่าในกรุงโซล เมื่อปี ค.ศ. 1882

ก่อนแยกเป็น

 

 

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ยังใช้ฟางสร้างบ้าน

ก่อนแยกเป็น

 

 

ทุกหมู่บ้านของเกาหลีมักจะมีการขุดบ่อน้ำชุมชนเอาไว้ใช้

ก่อนแยกเป็น

 

 

ภาพรถรางเส้นแรกในกรุงโซล เมื่อปี ค.ศ. 1890

ก่อนแยกเป็น

 

 

ร่มในสมัยก่อนของชาวเกาหลี

ก่อนแยกเป็น

 

 

เกมกระดานที่เรียกว่า จังกี หรือ หมากรุกเกาหลี
เป็นกิจกรรมยามวางของคนมีฐานะที่ได้รับความนิยมมาก

ก่อนแยกเป็น

 

 

ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน แม่น้ำฮันยังคงมีความสำคัญต่อกรุงโซลอย่างปฎิเสธไม่ได้

ก่อนแยกเป็น

 

หลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรวมชาติเกาหลีเหนือและใต้ให้เป็นประเทศเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือแนวทางต่างๆ ของผู้นำทั้งสองประเทศ ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ และเมื่อรวมกับสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนแล้ว ดูเหมือนการรวมชาติของชาวเกาหลีจะยังเป็นเพียงฝันที่ห่างไกลความจริงอีกมาก

 

ที่มา : whenonearth.net

COMMENTS