‘X-47B’ อากาศยานไร้คนขับ สามารถตัดสินใจได้เองเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วง นี่มันหุ่นยนต์สังหารชัดๆ ดูสเปคของมัน

X-47B เป็นชื่อของอากาศยานไร้คนบังคับหรือ Unmanned Aerial Vehicle ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Northrop Grumman โดยเข้ามารับช่วงต่อจาก Boeing ที่พัฒนารุ่น X-47 ไว้ก่อนหน้า โดยได้ทำการผลิตเครื่องต้นแบบออกมาจำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในการบินทดสอบ โดยมีมูลค่ากว่า 635,900,000 เหรียญสหรัฐ (22,256,500,000 บาท)

WIKIPEDIA PD

ในการออกปฏิบัติภารกิจของ X-47B นั้นจะถูกมอบหมายด้วยการสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์และ X-47B ก็จะเป็นผู้ที่คำนวณหาวิธีการและสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะทำยังไงให้ภารกิจลุล่วงโดยขั้นตอนนี้มนุษย์จะไม่มีส่วนในการตัดสินใจของมันเลย นอกจากนี้ยังมีการตั้งโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำลายตัวเองได้หากเกิดสถานการณ์จำเป็นซึ่งจะช่วยไม่ให้เทคโนโลยีตกไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้าม

WIKIPEDIA PD

X-47B ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney F100-PW-220 จำนวน 1 ตัว ทำความเร็วได้สูงสุด 0.9 มัค (ในอนาคตอาจจะพัฒนาให้เร็วกว่านี้ได้) พิสัยบิน 2,400 กม. สามารถบรรทุกอาวุธได้ 2 ตัน นอกจากนี้ X-47B ยังสามารถที่จะดัดแปลงให้เป็นเครื่องเติมน้ำมันทางอากาศเพื่อสนับสนุนการรบได้อีกด้วย ในปัจจุบัน X-47B กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินโดย ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าหาก X-47B เข้าประจำการกองทัพสหรัฐฯ ในปี 2020 ก็จะเป็นการเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของสงครามให้เข้าสู่ยุคที่รบกันด้วยหุ่นยนต์ก็เป็นได้

เรียบเรียง: SpokeDark.TV

COMMENTS