ตะลุย “เนปาล” เส้นทางอันนะปุรณะแห่งหิมาลัย [ตอนที่2]

ตะลุย “เนปาล” เส้นทางอันนะปุรณะ แห่งหิมาลัย [ตอนที่2]

ตะลุย “เนปาล” เส้นทางอันนะปุรณะ แห่งหิมาลัย [ตอนที่2]

Posted by SpokeDark TV on Monday, 13 August 2018

เนปาล, เนปาล, เที่ยว, อันนะปุรณะ, Annapurna, หิมาลัย, Himalaya, สารคดี

COMMENTS