SpokeDark : เมื่อเฟซบุ๊คเริ่มปฏิบัติการหยุดยั้งคนฆ่าตัวตายด้วยระบบใหม่ล่าสุด

SpokeDark : เมื่อเฟซบุ๊คเริ่มปฏิบัติการหยุดยั้งคนฆ่าตัวตายด้วยระบบใหม่ล่าสุด

SpokeDark : เมื่อเฟซบุ๊คเริ่มปฏิบัติการหยุดยั้งคนฆ่าตัวตายด้วยระบบใหม่ล่าสุด

โพสต์โดย SpokeDark TV บน 22 ธันวาคม 2017

COMMENTS