SpokeDark : เมื่อเขาดินต้องย้าย ถ้าพูดกับสิงสาราสัตว์ได้หนึ่งคำ คุณจะบอกอะไรกับพวกเขา :)

SpokeDark : เมื่อเขาดินต้องย้าย ถ้าพูดกับสิงสาราสัตว์ได้หนึ่งค…

SpokeDark : เมื่อเขาดินต้องย้าย ถ้าพูดกับสิงสาราสัตว์ได้หนึ่งคำ คุณจะบอกอะไรกับพวกเขา 🙂

โพสต์โดย SpokeDark TV บน 20 ธันวาคม 2017

COMMENTS