How to แปลงตุ๊กตา Bearbrick ให้กลายเป็นหุ่นยนต์บังคับไร้สาย [ทำได้จริง!]

How to แปลงตุ๊กตา Bearbrick ให้กลายเป็นหุ่นยนต์บังคับไร้สาย [ทำได้จริง!]

How to แปลงตุ๊กตา Bearbrick ให้กลายเป็นหุ่นยนต์บังคับไร้สาย [ทำได้จริง!]

Posted by SpokeDark TV on Thursday, 26 July 2018

Bearbrick,Be@rbrick,Bearbrick ไทย,โก๋แก่,ประดิษฐ์,ประดิษฐ์ของเล่น,หุ่นยนต์,หุ่นยนต์บังคับไร้สาย,Arduino,เทคโนโลยี,พ่อหมอ

COMMENTS