ใครสวยที่สุดในสภา Tempo จะพาไปดู


คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจาะข่าวตื้น 110 : เจาะสภาชะนีหนี้นี้ใครครอง<br/>http://www.youtube.com/watch?v=ch2auavi_HY<br/><br/>เต็มโป้ของเราจะออกไปตามหาผลโหวตของคนสวยในสภา ว่าใครสวยชนะในวัยรุ่นยุคนี้

COMMENTS